Hemstedt grejni kabal sa već montiranim utikačem se može koristiti za zaštitu od zaleđivanja i pucanja metalnih i plastičnih cevi i oluka sve do -20 °C.

Zagrevanje cevi

Kada se koristi za zagrevanje tečnosti u cevima u spoljašnjim uslovima, recimo u stočarstvu kada je potrebno obezbediti pijaću vodu životinjama u spoljnim uslovima zimi, ugrađeni termostat treba da nadgleda deo cevi koji ima najnižu temperaturu. Na ovaj način i ostatak cevi biće adekvatno zagrejan i neće doći do pucanja cevi, a voda će biti adekvatne temperature.

Odleđivanje oluka

Kada je potrebno zaštiti cevi ili oluke od zamrzavanja, grejni kabl se podešava tako da se aktivira na +5 °C, a isključuje na višim temperaturama. Na ovaj način se utrošak električne energije svodi na potrebni minimum.

Lako postavljanje

Samoregulišući grejni kabl sa utičnicom se lako postavlja priljubljivanjem uz cev ili naleganjem u oluk. Na mestima koja zahtevaju dodatnu energiju, kao što je recimo ventil, slavina ili proširenje u oluku, dovoljno je dodatno obmotati kabl u vidu spirale oko problematičnog mesta. Kabl se lepi samolepljivom aluminijumskom trakom ili plastičnim vođicama za kablove. Plastične cevi se pre montaže moraju zaštititi aluminijumskom folijom debljine bar 20 mm kako bi se omogućilo ravnomerno zagrevanje cevi sa svih strana.

 


Više informacija: Sobel d.o.o., Ustanička 125-I, Šumice, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: 011/3087-507, 3087-064, http://www.sobel.rs

Aleksandar D.
Follow me