Novi internet, WEB 2.0, sve je više prisutan. Sama WEB 2.0 specifikacija pretpostavlja sasvim drugačiji pristup internetu (internet kao radna platforma) i druge internet alate (npr. Wikipedia, BitTorrent, blogging, optimizaciju za pretraživače). Budući da izrada web prezentacija nije od interesa za čitaoce Infinta, ovaj tekst ima za cilj da prikaže samo vizuelne posledice primene WEB 2.0 preporuka na internet prezentaciji kako bi čitalac, kao potencijalni naručilac ili vlasnik intenet prezentacije,  mogao da prepozna savremenu od prezentacije prošlosti, odnosno da zna kako da specificira svoje zahteve da bi imao modernu internet prezentaciju.

Usaglašavanje sajta sa WEB 2.0 izgledom neće samo po sebi podići rejting sajta na pretraživačima, neće učiniti sajt bržim, i suštinski neće promeniti parametre upotrebljivosti sajta. Uopšteno govoreći, WEB 2.0 u grafičkom delu samo otežava internet prezentaciju, a u daljem radu održavanje sajta je teže nego kod standardnih web prezetnacija.

Naravno, postavlja se pitanje, zašto primeniti WEB 2.0? Primenom ovih preporuka dobija se moderan sajt, koji ima dobar izgled na širokom spektru dijagonala monitora, koji je grafički maksimalno zahtevan i koji posetiocu šalje poruku da se neko brine i o internet prostoru firme. Iz iskustva mogu reći da internet prezentacija u 90% slučajeva upravo samo tome i služi.
Dakle vreme je za uređenje internet prostora firme. Specificirani ciljevi

Jednostavnost
Cilj je da se već pri prvom pogledu na sajt posetiocu predoči proizvod ili usluga. Jednostavno, jasno i fokusirano.

Centralizovani položaj
Većina WEB 2.0 sajtova se nalaze na sredini  ekrana, kompenzujući time krajnju nestandardnost veličina i proporcija monitora posetilaca.

Manji broj kolona
Na početku interneta, uobičajena je bila jedna kolona, nakon toga, se povećanjem monitora, povećavao i broj kolona teksta. Kao standard nametnule su se 4 kolone. Međutim, WEB 2.0 preporučuje povratak korenima. Jednu glavnu informativnu kolonu i jednu užu sa medju-linkovima.

Odvojena gornja sekcija sajta
Jasno odvajanje gornje sekcije sa logoom, generalijama i glavnim linkovima, ne samo da olakšava rad pri održavanju, već i posetiocu olakšava surfovanje sajtom.

Jednostavna navigacija
U WEB 2.0 stilu je da se osnovna, glavna navigacija jasno grafički ističe, dok je pomoćno i međulinkovanje urađeno klasičnim tekstualnim linkom uz upotrebu CSS-a.  Sa jedne strane ovaj pristup olakšava održavanje sajta, a sa druge strane, primenjeno kao standard na većini prezentacija olakšava posetiocu kretanje po sajtu.

Veliki i jasan logo
Jak, snažan i prepoznatljiv brend mora biti propraćen atraktivnim logoom. Isticanje logoa, suštinski je rečenica „Ovo smo mi!“.

Krupniji tekst
Ako primenom prethodnih preporuka, odbacite sa sajta sve nepotrebnosti, ostaje Vam više mesta za koristan sadržaj. Bolje je imati manje ali krupnijeg i bitnog, nego više sitnog i nebitnog na sajtu.

Podebljani podnaslovi
Brz posetilac mora da bude upecan u tren oka. POdebljani podnaslovi mogu to učiniti. Dug sitan tekst ne.

Jarke boje
Jarke boje privlače pogled. Za razliku od štampe, gde je jarkost limitirana tehnički, kod ekrana, posebno LCD, jarkost boja je prirodna.

Reljefne površine, refleksije i gradijenti
Sajt je odavno dobio perspektivu. Ona se senkama, gradijentima i refleksijom samo još više ističe. Ceo efekat, još je bolji ukoliko se umesto jednoličnih boja, koriste reljefne površine.


Više informacija: Agencija “Gomo Design”, Stanoja Glavaša 37, 26300 Vršac, 013/830-266, http://www.gomodesign.rs