TDK-Lambda-ovi DC/DC pretvarači obezbeđuju veoma nisku buku i izlazne napone do 2.000 V

CHVM serija neizolovanih DC/DC pretvarača radi od nominalnog ulaza od 12 V i isporučuje izlazne napone u rasponu od 180 V do 2.000 V. Nizak ripple i šum na izlazu postižu se metalnim kućištem koje obezbeđuje petostranu zaštitu radi smanjenja emisija zračenja .

Serija se sastoji od dvadeset delova, sa pozitivnim ili negativnim polaritetnim izlaznim naponima od 180 V, 300 V, 350 V, 470 V, 1.000 V, 1.500 V i 2.000 V. Maksimalni izlazni talas i nivo buke je samo 150 mV i tipična merenja su između 5 mV i 50 mV. Izlazni napon se može podesiti u rasponu od 0,5% do 100% pomoću eksternog napona ili otpornika ili inhibirati pomoću funkcije daljinskog uključivanja/isključivanja. Ulazni napon je 11 V do 13 V za modele od 1,4 W i 1,5 W, 10,8 V do 16,5 V za 2 W i 10,8 V do 13,2 V za one sa 2,5 W ili više.

Konvertori su pogodni za upotrebu u preciznim aplikacijama osetljivim na buku, uključujući fotomultiplikatore, fotodiode, skenirajuće elektronske mikroskope, rendgenske fluorescentne spektrometre, masene spektrometre i ultrazvučne sonde.

Više informacija: https://www.emea.lambda.tdk.com/