KM6-II je za opšte aplikacije zasnovane na Eurocard/19” i verzija KM6-HD za teške uslove rada za upotrebu u sistemima baziranim na IEEE1101-10 i 1101-11 sabirnicama, kao i u vojnim okruženjima i okruženjima sa visokim vibracijama.

Verotec asortiman KM6-II podupirača opšte namene je sveobuhvatan integrisani sistem subrekova, panela i modula koji korisnicima pruža kompletan set alata standardnih komponenti za smeštaj elektronskih štampanih ploča u stilu Eurocard/19”.

www.verotec.co.uk