Axicon je svetski lider u verifikaciji svih tipova linearnih i 2D bar kodova

Šta je to verifikacija koda?
Verifikacija koda je zapravo ocenjivanje kvaliteta koda. To je most između štampanja koda i čitanja koda. Verifikacija koda je mnogo više od samog čitanja koda. Verifikacija podrazumeva:

 • merenje kvaliteta odštampanog koda i analiza interakcije te štampe sa različitim ambijentima u kojima se štampa i sa različitim tipovima opreme za skeniranje koda.
 • Inspekcija vizuelnih aspekata (npr. modulacija, dekodabilnost, kontrast…) odštampanog koda u odnosu na specifikacije standarda međunarodnih organizacija (ISO, GS1) koji se tiču merenja čitljivosti koda.
 • dekodiranje kodovanih podataka i verifikacija ispravnosti strukture podatka i njegove sadržine.
 • Verifikacija barkodova je najbolji metod za kontrolu kvaliteta štampe barkodova, bez obzira na način štampe i tip pozadine na koju se štampa.

Kome je i zašto potrebna verifikacija koda?
Verifikacija koda je potrebna svakom proizvođaču roba koje sa proizvođačke trake svoj put nastavljaju ka magacinima, logističkim centrima, špediterskim skladištima… Veliki logistički centri i magacini robu sa nečitljivim kodom smatraju škartom koji uzaludno uzurpira njihova skladišta, pošto neobeleženi nemaju način da budu identifikovani i prosleđeni na tržište. Odgovorna proizvođačka praksa, kao i dobra praksa unutar logističkih centara i magacina je, ne samo da svoje proizvode označe bar kodovima (bilo koje vrste), već i da vrše konstantnu kontrolu kvaliteta kodova na njihovim proizvodima, čime garantuju da će njihova roba biti pouzdano, zagarantovano i jednostavno identifikovana u daljem lancu distribucije proizvoda. Veliki trgovinski lanci i logistički centri su počeli sa strogom kontrolom kvaliteta kodova zaprimljene robeprilikom zaprimanja u svoje magacine, ali se takođe zahteva od dobavljača i dodatna dokumentacija koja dokazuje da sam proizvođač koristi opremu i procedure koje garantuju kvalitet kodova po izlasku iz proizvodnih pogona.

Axiomtek nudi široku paletu proizvoda, i ručnih i stacionarnih, koji omogućavaju pouzdano ocenjivanje kvali-teta koda u skladu sa svim ISO i GS1 standardima. Tipteh ima veliko iskustvo u ocenjivanju kvaliteta koda u farmaciji, autoindustriji, industriji hrane i piča, elektronskoj i industriji gume…

Axicon 6025 barkod verifikator
Axicon 6015 je prvi verifikator koji koristi CCD tehnologiju obrade slike i potpuno je usklađen sa RoHS, WEEE, ANSI/ISO i GS1 standardima, te se korsti u trgovinama i lancima nabave širom sveta. U mnogim poslovnim sektorima prepoznat je kao industrijski standard, posebno u farmaceutskoj industriji.

Karakteristike:

 • 68 mm široka glava čitača
 • Automatsko podešavanje blende
 • USB povezivanje

Aplikacije:

 • Trgovine i lanci nabavke
 • Štampa i pakovanje
 • Farmaceutska industrija
 • Izdavaštvo knjiga i časopisa

Axicon 6500 barkod verifikator
Axicon 6515 je izdržljiv verifikator POS i trgovačkih kodova, pa je izbor proizvođača hrane, posebno onih koji označavaju termalnim printerima. Ugrađen AI Checker proverava pojavu grešaka kod GS1-128 i GS1-DataBar barkodova.

Karakteristike:

 • 125 mm široka glava čitača
 • Automatsko podešavanje blende
 • USB povezivanje
 • Provera GS1-128 podataka

Aplikacije:

 • Isporuka svežih namirnica
 • (POS & Outer case)
 • Pakovanje
 • Označavanje termalnim oznakama
 • Svi tipovi štampača

Axicon 7025 barkod verifikator
Axicon 7015 je inicijalno nampravljen za verifikaciju ITF-14 barkodova koji se štampaju direktno na kutijama.Verifikator eliminiše uticaj ambijentalnog osvetljenja i automatki menja otvor blende u zavisnosti od tipa i veličine barkoda.

Karakteristike:

 • 195 mm široka glava čitača
 • Automatsko podešavanje blende
 • USB povezivanje
 • Provera GS1-128 podataka

Aplikacije:

 • Štampa u kartonaža
 • Dostava svežih namirnica
 • Označavanje SSCC paleta
 • Trgovina

Više informacija: Tipteh d.o.o., Toplice Milana 14A, 11000 Beograd, 011 2892 250, 011 30 18 326, http://www.tipteh.rs