“Nama, koncept ventilskih ostrva CPX/MPA kompanije Festo, otvara puteve za izradu kompletno nove generacije mašina”, reči su Stefana Rinija, šefa odeljenja istraživanja i razvoja u italijanskoj kompaniji Cama group. Pozitivan efekat ovoga je da je prostor koji zauzimaju nove Cama mašine za pakovanje smanjen u proseku za trećinu. To je i razlog zašto ovu seriju u kompaniji Cama nazivamo “Breakthrough” generacijom.

korak1

Ovo je potpuno nova perspektiva za proizvođače brendiranih mašina u vezi sa rasporedom postrojenja u fabrikama. Oni sada dobijaju više slobodnog prostora i veću fleksibilnost pri integraciji komponenti u proizvodnu liniju.

Novi horizonti
Cama je ovom inovativnom procesu dala ime “Cama Breakthrough Generation”. Ovaj novi koncept mašina naglašava prepo-znatljiv Cama dizajn mašina za sekundarno pakovanje i robota koji zauzimaju veoma malo prostora. “Ova generacija mašina otvara potpuno nove mogućnosti za naš razvoj”, predviđa Rini. Jedna karakteristična osobina konvencionalnih mašina je veliki upravljački orman izdvojen od osnovne strukture mašine. Kontroleri u ormanu su povezani sa pogonima, senzorima i ventilima mnoštvom kabova i nekoliko metara dugim crevima.

korak3

Kompaktnije mašine
Cama “Breakthrough” generaciju čine kompletno restilizovane mašine. Ovo je omogućilo smanjenje prostora koje one zauzimaju pre svega integracijom kontrolnog ormana sa elektronskim i pneumatskim komponentama u uglovima postolja mašina. Ovako kompaktan dizajn minimizuje kabliranje i olakšava posta-vljanje pomoćnih uređaja baš tamo gde su najpotrebnije i tamo gde im je najlakše pristupiti. Centralni uređaj je Festo ventilsko ostrvo CPX/MPA u IP65 zaštiti.

“Značajno manji broj sada kraćih kablova i creva pojednostavljuje izvođenje i skraćuje vreme instalacije. Ovo je sledeća osobina koja izdvaja nove mašine”, govori pun entuzijazma konstruktor objašnjavajući povećanu efikasnost. CPX povezuje pneumatski i elektonski kontrolni lanac i to čini jednostavno, brzo, fleksibilno i lako u bilo koji automatizacioni koncept i u skladu sa bilo kojim standardom već primenjenim u kompaniji krajnjeg korisnika.

korak4

“Šta više, CPX obezbeđuje i dijagnostičke funkcije. Ovo nam omogućava da lako zadovoljimo zahteve velikih proizvođača brendiranih proizvoda za, na primer, preventivnim održavanjem”, nastavlja Rini.

Veća bezbednost
Posebna pažnja je posvećena bezbednosti mašina. Festo soft-start i sigurnosni ispusni ventili MS6-SV se koriste za ispuštanje vazduha iz sistema. Oni obezbeđuju pouzdanu zaštitu od neočekivanog pokretanja i imaju ispusni kapacitet 1,5 puta veći od kapaciteta presurizacije.

U novoj generaciji “Breakthrough” mašina, Cama je predstavila CL 175, ekstremno fleksibilnu mašinu za kartonažu sa bočnim ulaganjem. Ona je potpuno redizajnirana i konstrukciono i funkcionalno. Ona može pakovati: kese, termoformirane poslu-žavnike i blistere u prethodno spremne kartone. U prvom koraku, objekti se uzimaju iz skladišta, otvaraju i rotacionom jedinicom postavljaju u odeljke pokretnog konvejera.

Pametan tehnološki miks
Jedinica sa bočnim ulaganjem ubacuje proizvod u kartonski omot svojim neprekidnim kretanjem. Jedinicu za rukovanje čine Festo električne ose EGC koje obezbeđuju precizno pozicioniranje, kao i pneumatski mini klizači DGSL. EGC smanjuje vreme montaže za 30% u odnosu na prethodne električne ose samostalne izrade.

Korišćenje i pneumatske tehnologije i tehnologije električnih pogona omogućava visoku preciznost uz mogućnost velikog opterećenja. U sledećem koraku, kartoni se pomeraju do finalne sekcije za zatvaranje. Ona može raditi u kontinualnom ili modu sa zaustavljanjima. Na kraju se zapakovani proizvodi smeštaju na izlazni konvejer.

korak2

“Za nas je Festo brend snažno povezan sa kvalitetnim inovacijama i kompetentnošću. Njihova inovativna ventilska ostrva sa CPX i fieldbus mogućnostima smanjuju vreme potrebno za ožičenje i postavljanje creva i smanjuju prostor koji zauzima mašina.

Festo inovacije omogućavaju nama, proizvo-đačima mašina, kao i našim krajnjim kupcima, da načinimo korak unapred.” zaključuje Stefano Rini, opisujući rezultate u radu sa proizvodima kompanije Festo.

Globalna dostupnost
Postoji i praktičan benefit: Festo je aktivan u 176 zemalja širom sveta. Festo serviseri stoga mogu brzo da odu do krajnjeg korisnika kompanije Cama Group i da pomognu prilikom puštanja u rad komponenti i sistema ili da obezbede druge usluge. To svima daje osećaj pouzdanosti.


Više informacija: Festo Beograd, Omladinskih brigada 90v, 11070 Beograd, Tel: +381 11 7853 900 , e-mail:info@festo.rs, http://www.festo.rs