Od izbora proizvoda do dizajna i naručivanja pa pravo do post-prodajne podrške, Festo poseduje brzi i laki pristup umreženom informacionom sistemu za korisnike. Elektronski katalog, sa svojim integrisanim inženjerskim alatima, i Festo portal za podršku  su optimalno prilagođeni širokom opsegu zahteva.

Prvi i najbitniji korak ka većoj produktivnosti je lak i pouzdan izbor proizvoda. Festo omogućava korisnicima pretragu po bazi od preko 30.000 proizvoda, kao i integrisane konfiguratore i alate za pronalaženje proizvoda u bazi. Različite opcije pretrage, uključujući i pretrage po kataloškom broju proizvoda, oznaci za naručivanje ili bilo kakvom terminu, omogućavaju lak izbor zahtevanih tehničkih karakteristika koje vas vode direktno do proizvoda.

Informacije o proizvodima, kao što su 2D I 3D modeli, dokumentacija i prateći pribori su takođe dostupni korisniku.

monitor_ENG_DRD_kor

Perfektno dizajnirano
Inženjerski alat dizajniran da bude okrenut ka korisniku kombinuje ekspertizu stručnjaka iz kompanije Festo i kreiran je više godina.

Simulacija aplikacije podrazumeva da se kompleksni testovi u realnom svetu mogu izbeći. Proces je jednostavan – sve što je potrebno je da unesete tehničke parametre, pokrenete simulaciju, analizirate rezultate simulacije i odaberete odgovarajući proizvod iz liste predloženih.

2D i 3D fajlovi se mogu iskoristiti u svim uobičajenim programima za dizajn. Za elektro dizajn, na primer, dostupni su makroi Festo proizvoda za EPLAN. Za mehanički dizajn, mogu se preuzeti 3D fajlovi za preko 25.000 proizvoda i na 45 različitih jezika. Pored toga, FluidDRAW P5 omogućava vam da brzo kreirate dijagrame pneumatskih i električnih instalacija. Kompanije mogu smanjiti svoje troškove još brže i lakše sa Festo PARTdataManager-om.

Korišćena CAD tehnologija omogućava kreiranje izvornih i neutralnih CAD formata fajlova. Festo PARTdataManager se može instalirati kao zasebna aplikacija. Plug-inovi omogućavaju direktnu integraciju u CAD softver.

Sveobuhvatna podrška
Festo Support Portal I online katalog obezbeđuju detaljne informacije kako bi se osiguralo da kupci imaju sve vreme ažurne informacije u toku celog radnog veka proizvoda. Ovo se odnosi i na one proizvode koji se više ne proizvode i za koje Support Portal automatski predlaže alternative. Svi ključni podaci se brzo mogu naći. Navigator sistema vam pokazuje međusobne odnose individualnih komponenti i podržava vas u toku puštanja u rad i u problematičnim situacijama. Precizni podaci i kompletni kodovi za naručivanje mogu se dobiti korišćenjem Festo product key-a. Festo stoga podržava svaki korak u procesu odgovarajućim softverom, štedeći vreme i ostavljajući prostor za druge zadatke.

Festo support portal:
http://www.festo.com/net/sr_rs/SupportPortal/default.aspx?q

Festo online katalog proizvoda:
https://www.festo.com/cat/sr_rs/products


Više informacija: Festo Beograd, Omladinskih brigada 90v, 11070 Beograd, Tel: +381 11 7853 900 , e-mail:info@festo.rs, http://www.festo.rs