Maj je, po tradiciji, na Beogradskom sajmu mesec tehnike i najnovijih tehnoloških dostignuća. Tako će biti i ove godine. Pod tradicionalnim sloganom “Korak u budućnost”, od 11. do 15. maja biće održan 59. Međunarodni sajam tehnike, najstarija priredba koja se organizuje na Beogradskom sajmu.

sajam1

Ako se na Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća, na kojem gotovo svaki izloženi eksponat i gotovo svaki prezentovani projekat ili inovacija predstavljaju onaj potencijalni beočug koji povezuje celokupan tehničko-tehnološki lanac današnje civilizacije, okupi više i od očekivanih 20 hiljada privilegovanih posetilaca;

ako se pod sloganom „Korak u budućnost“ na jednom mestu i za učešće u zajedničkoj misiji, u svojstvu direktnih ili indirektnih izlagača ili učesnika u mnogobrojnim stručnim sajamskim programima, mnogo pre otvaranja kapija Beogradskog sajma prijavi više od 500 zainteresovanih velikih kompanija, organizacija ili malih firmi iz gotovo svih zemalja regiona i Evrope, ali i sa drugih kontinenata;

sajam2

ako se na više od 15 hiljada kvadratnih metara zatvorenog i otvorenog izložbenog prostora očekuju najkvalitetniji inovativni projekti, specijalizovane priredbe, izložbe nacionalnih privreda, te vrhunski stručni prateći programkoji će pokazati zbog čega je ovaj praznik tehnike ugledni član Međunarodne unije sajmova (UFI);

onda postaje jasno zbog čega se ovaj, najveći regionalni tehničko-tehnološki sajamski događaj iščekuje sa posebnim respektom i senzibilitetom.

sajam4

Možda ne treba posebno naglašavati da će na ovom sajmu biti izgovarane „poslednje reči tehnike“ pre svega u oblasti industrijskih tehnologija – elektroenergetike, elektronike, telekomunikacija, procesne tehnike, brodogradnje, saobraćaja, klimatizacije, grejanja i hlađenja, logistike, materijala, opreme za profesionalne i naučne svrhe itd. Ali, vredi potcrtati da će logičan izlagački akcenat biti na integrisanoj industriji („pametnim“, samoorganizujućim fabrikama, demonstracijama i simulacijama celokupnog procesa proizvodnje, od pojedinačnih komponenti do kompletnih pametnih proizvodnih linija, od kretanja proizvoda kroz različite faze proizvodnje bez intervencije ljudi do specifične obrade na samom kraju procesa…), na transformaciji energetskih sistema (sve prigodne tehnologije, „omasovljenje“ obnovljivih izvora energije, decentralizacija sistema snabdevanja, inteligentni sistemi distribucije, najnovije tehnologije za skladištenje energije itd.), na tehnotronici (oblast računara, računarske i mrežne opreme, aplikativnih softvera i sl.) i, što je od izuzetnog značaja, na inovativnosti, na inovativnim proizvodima, konceptima i rešenjima u svim tehničko-tehnološkim oblastima, bez čega nema ni razvoja ni koračanja u budućnost. Očekuje se prezentacija više od pedeset inovacija i inovativnih rešenja u najrazličitijim tehničko-tehnološkim sektorima, od koji će neki, prema dosadašnjem iskustvu, pokušati da pomere granice mogućeg.

sajam3

Šlag na sajamsku tortu ove godine biće Međunarodni sajam informacionih i komunikacionih tehnologija – ICT Srbija, koji će se održati u sklopu Sajma tehnike i zajedno s njim, i to na nivou C hale 2 Beogradskog sajma.


Više informacija: Beogradski sajam a.d., Bulevar vojvode Mišića 14, 11000 Beograd, Srbija, www.beogradskisajamtehnike.rs