PG200N je ručni uređaj za merenje spektra osvetljenja u skladu sa JIS AA i DIN B. Spektrometar radi u PAR opsegu i daje PPFD vrednosti u mol / m2 / s i PPF vrednosti u μmol / s. Idealan je merni uređaj za veštačka osvetljenja za stimulaciju rasta biljaka. Spektrometar zadivljuje svojom jednostavnim upotrebom, visokom rezolucijom i ponovljivošću merenja u proširenom spektralnom opsegu od 350 do 800 nm.


www.asmetec.de