Jedan mali, ali atraktivni flajer je ovaj put rađen za firmu Uno-Lux Processing. Kako je Uno-Lux Processing u prethodnom periodu otpočeo aktivnu saradnju sa kompanijom Bosch-Rexroth javila se potreba za izradom kratkog, preglednog i atkraktivnog flajera dimenzija A4.

Flajer je urađen u formi tri A4 spojena lista, sa dva prevoja, bez dodatne obrade i plastifikacije. Umesto žute boja koja se vidi na ovoj ilustraciji, prilikom štampe korišćena je zlatna boja koju Uno-Lux Processing inače koristi u svim svojim korporativnim materijalima.

Poslednja strana je ostavljena za informacije u vezi načina kontaktiranja i dizajnerski je usaglašena sa korporativnim dizajnom memoranduma i koverata firme koji su takođe urađeni ovom prilikom.

Na prvoj strani flajera, istaknute su grupe proizvoda, kao i logoi svih kompanija čije proizvode distribuira Uno-Lux Processing.

Na unutrašnjim stranama, nalazi se praktično kompletan pregled svih grupa proizvoda, grafički ujednačen i prilagođen korporativnom dizajnu Uno-Lux Processinga. Jednim pogledom, na ovaj način, čitalac može steći uvid u kompletnu ponudu.


Više informacija: Agencija “Gomo Design”, Stanoja Glavaša 37, 26300 Vršac, 060/0171273, dakic@gomodesign.rshttp://www.gomodesign.rs