u-blox je kreirao alternativne opcije RF risivera za dosadašnja TCXO rešenja zbog požara u AKM proizvodnom pogonu, pružajući odlične proizvode zasnovane na kristalima umesto TCXO rešenja, i pri tome nudeći isti footprint sa nekoliko manjih razlika u performansama.

Opcije zasnovane na kristalima imaju isti footprint kao i njihov odgovarajući TCXO parnjak. Komponente imaju neke manje funkcionalne razlike u performansama, ali je u-blox naveo ove promene u svojim app notes, koje se mogu videti na sledećim linkovima:  EVA-M8 TCXO-to-crystal migration guide MAX TCXO-to-crystal migration guideCAM-TCXO-to-Crystal-Migration-Guide, i NEO TCXO-to-crystal migration guide.

Najprimetnija razlika je što prijemnici zasnovani na kristalu moraju da pretražuju u širem opsegu frekvencija što produžava vreme do prve korekcije (TTFF), posebno u uslovima slabog signala. Uz odgovarajuća podešavanja i smernice za dizajn, u-blox GNSS prijemnici zasnovani na kristalu mogu postići vrlo slične performanse rešenjima zasnovanim na TCXO.

Više informacija: Home | u-blox

Marija D.