Da bi ostao u poslu, svaki proizvođač mora da bude konkurentan i što se tiče kvaliteta i cene. Kupci ne zahtevaju samo trenutan kavalitet, nego konstantano visok kvalitet. Jedan od način da se to postigne je kroz automatizaciju procesa proizvodnje. Robotika predstavlja fleksibilnu automatizaciju za razliku od dosadašnje “tvrde“ automatizacije. Tvrda automatizacija ima smisla kada se jedan isti proizvod, proizvodi  na dug vremenski period.

U današnje vreme, ovakav način proizvodnje sve više postaje  prevaziđen. Životni ciklus proizvoda je kratak. Godina može biti dug period. Čak i u toku te jedne godine, često se vrši modifikacija na proizvodu, u cilju zadržavanja udela na tržištu.

Na osnovu svega ovoga dolazi se do zaključka, da je proizvođačima neophodna oprema koja se može lako i brzo adaptirati. Industrijski roboti upravo zadovoljavaju te kriterijume.

Kriterijum izbora
Prilikom izbora robota, mora se voditi računa o radnom prostoru, odnosno domašaju robota, njegovoj korisnoj nosivosti, broju osa kretanja i adaptilnosti  planiranoj funkciji.

Današnji roboti su robusni. Često se koriste i do 50.000 radnih sati u periodu između dva veća remonta (12,5 ljudske radne godina sa radom u 2 smene; 8,3 ljudske radne godine sa 3 smene). Neki novi modeli robota, napravljeni od 1992. godine su u funkciji i do 70.000+ radnih sati u intervalu između dva remonta.

Kontroleri su mozak robota i njihove mogućnosti se moraju uzeti u obzir kao i radne mogućnosti radnika. Dugoročno gledano, njih treba dobro proceniti zbog lakše nadogradnje sistema i komunikacije sa drugim komponentama.

Što se tiče alata, odnosno gripera, oni prilagođavaju multifunkcionalnost robota specifičnim aplikacijama. Najzastupljeni forma gripera su griperi za manipulaciju čvrstim predmetima. Oni mogu biti upravljani na više načina,   elektromotorima, pneumatikom ili hidraulično.

Pored hvataljki tu su i vakumski držači za velike i ravne predmete, alati za ravnanje ivica, sa ili bez pomerajućih glava, itd.

Gripere nude i proizvođači robota i nezavisne specijalizovane firme tako da danas postoji širok izbor standardnih alata a sve u cilju što brže i kvalitetnije usluge robota.

Prilikom kupovine robota, kao i kod drugih kapitalnih invensticija, treba proveriti garantne rokove proizvođača, mogućnost obuke i servisnu podršku.


Više informacija: ICM electronics d.o.o., Vase Miskina Crnog 4, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel: +381 21 518-458, Tel: +381 21 518-777, http://www.icm.rs