Merenje debljine materijala sa visokom preciznošću
Debljina trake materijala koja se meri može biti do 25mm. Na raspolaganju su različite tehnologije merenja: laserska (tačkasti laser), konfokalna ili laserski profilni skener. Materijali koji se mere su: metal, plastika, ali i polu ili potpuno transparentni filmovi. Tačnost sistema je od 0,25µm a učestanost merenja do 4kHz. Dubina mernog rama je do 400mm. Sam merni ram može biti stacionaran i meriti linearno u jednoj poziciji ili se kretati napred nazad i raditi traversing merenje. Ipak, najbolje što ovakav sistem nudi je automatska kalibracija koja sistem čini neosetljivim na npr. temperaturne promene (period kalibracije je podesiv). Sistem sadrži i multi-touch PC računar sa preinstaliranim softverom.

ThicknessGAUGE sistem se koristi za 100% kontrolu kvaliteta u procesima proizvodnje metalnih traka, ploča, filmova, bilo kakvih plastičnih ploča ili filmova, kao i za kontrolu debljine drveta, ili keramike.

Na raspolaganju su različiti interfejsi: Profinet, Profibus, EtherNet/IP, OPC UA.


Više informacija: Tipteh d.o.o., Moše Pijade 17a, 11224 Vrčin, Beograd, Srbija, +381 11 8053 628, www.tipteh.rs