Osnovna bitna karakteristika visokonaponskog kabla, njegova dielektična čvrstina, zavisi od radnog napona, temperature, vlažnosti…. Delimičan proboj dielektrika skraćuje njegov životni vek. Telemeter Electronic kabal ima visoku dielektričnu čvrstinu od 1000V do 20 kV (AC) ili 50 kV (DC). Provodnik unutar kabla se može po zahtevu odabrati od AWG 22 do AWG 10, uz mogućnost dodatnog srebrnog ili nikl sloja. Hemijski je neutralan i otporan na uticaj sredine.


www.telemeter.info