2.SRZKIT 423 Lk-6

Zatvoreni niskonaponski trofazni asinhroni elektromotor sa kaveznim rotorom snage 1200 kW, pri naponu od 660V i struji od 1330A, namenjen za rad na naftnim bušotinama i za teške uslove rada je ove godine dobio nagradu “Korak u budućnost” u oblasti elektroenergetike. Zahvaljujući izuzetno atraktivnom izlagačkom prostoru, ATB Sever je osvojio i prestižno priznanje za  uspešan promotivni nastup koju tradicionalno dodeljuje UTKS.


Više informacija: ATB SEVER DOO, Magnetna polja 6 24000 Subotica, Srbija, 024 665 100, 024 665 200, www.sever.rs