Oznaka: Yokogawa

DTSX1 – zaštitite vašu opremu i uređaje od neuobičajene toplote

DTSX1meri temperaturu i detektuje toplotu pomoću optičkog kabla. On detektuje temperaturne promene na velikom prostoru brzo i precizno. Takođe, ima mogućnost konfigurisanja ekrana i zvuka alarma zasebno kako bi odgovarali vašim potrebama omogućavajući brzu detekciju, lokalizaciju i identifikaciju neuobičajenih radnih stanja. Ovo sprečava kvarove i zastoje u radu opreme izazvane toplotom, kao i velike požare koji mogu biti njihova posledica, u cilju obezbeđivanja rada pogona i zaštite imovine, i bi ste zaštitili svoju imovinu.

RAP limited

Šta je RAP i zašto je poseban?

RAP je nova, pametna alternativa za digitalizaciju vašeg sistema koji se zasniva na papirnoj dokumentaciji; RAP stavlja Procenu Rizika na prvo mesto u procesu izdavanja dozvole za rad;Poseduje bazu znanja o potencijalnim opasnostima i merama za smanjenje rizika; Opisuje/Definiše šta treba da se radi i na koji način (pomoću ikonica); Sve relevantne opasnosti i mere lako dostupne korisnicima; Nije potrebno znanje o načinu izdavanja dozvola; RAP je izuzetno podesiv – dizajniran je da radi za vas, po vašim pravilima.

Digitalna Transformacija: Kontrolisano Izdavanje Dozvola

Sistem može biti dostupan na vašoj lokaciji ili Cloud-u; Moguća veza sa vašim ključnim sistemima(CMMS); Prilagođen mobilnim uređajima za rad na terenu; Podesiv Radni Proces; Sumarni pregled ili štampa, dostupni na zahtev; Radi zajedno sa vašim sistemima za historizaciju; Omogućava rad sa daljine i socijalnu distancu.

Bežično rešenje za industrijski IoT

Da bi se poboljšala raspoloživost i profitabilnost postrojenja, neophodno je da se blagovremeno identifikuje stanje opreme u postrojenju i sprovede njeno efikasno održavanje. Neophodna je primena odgovarajućih senzorskih tehnologija za nadzor radnih uslova i održavanje raznovrsne opreme. Da bi se efikasno održavala oprema raspoređena po postrojenju u uslovima ograničenog radnog vremena zaposlenih, potrebna je kvantifikacija mernih podataka, automatizovani sistem njihovog prikupljanja i sistem za skladištenje izmerenih vrednosti.

Izvrsnost procesnih merenja

Vaš partner za operativnu izvrsnost
Liderima u industriji koji streme operativnoj izvrsnosti obezbeđujemo korist primenom novog pristupa automatizaciji postrojenja. Yokagawa-ina rešenja vam pružaju mogućnost da merite, kontrolišete i optimizujete svoje procese, obezbeđujući integraciju celog postrojenja. Yokogawa-ina svetska mreža posvećenih stručnjaka podržava vaše operacije 24/7 u cilju optimizacije radnog ciklusa.