Oznaka: Dossis

Podmazivanje

Dossis dizajnira, konstruiše i proizvodi komponente, sisteme i postrojenja za sve aspekte transporta, doziranja i nanošenja tečnih i pastoznih medija. Nudimo individualna rešenja, orjentisana na kupca i integrisana u proizvodni proces.

Učinite procese podmazivanja efikasnijim, smanjite troškove proizvodnje i rizik od zastoja
Mazivo se može naneti u obliku tačke, linije ili rasprskivanja
Svrha podmazivanja je smanjenje trenja, prevencija buke, izdržljivost komponenti i opšti neometani rad proizvoda

Doziranje toplih lepkova

Sistemi za topljenje i nanošenje lepkova koriste se za ručno ili automatsko lepljenje kartona/ambalaže, spajanje različitih materijala npr.inox/plastika ili drvo/plastika, aluminijum/staklo, potting elektronike/konektora…

UES HotMelt

Klipne ili zupčaste pumpe
Rezervoari od 4 do 105kg
2 do 16 priključaka za grejna creva
Grejna creva sa NI120, Pt100, FeCu, ili NTC senzorima
Dozirne glave i dizne za nanošenje tačaka, linija, raspršavanje…
Touch displej + točak za podešavanje parametara
Komunikacija sa proizvodnom linijom
Kompatibilni delovi sa ostalim vodećim brendovima

Različiti tipovi grejnih creva sa različitom dužinom

Različiti tipovi modula sa širokim spektrom upotrebe (viskozni i PUR lepkovi)

Različiti tipovi dizni

Nudimo rezervne delove i servis za Nordson, Melton, Robatech

Hotmelt pištolji različitih karakteristika za nanošenje toplih lepkova
Pneumatski pištolj za tačkasto i linijsko nanošenje lepka u granulatu
Mehanički pištolj za tačkasto i linijsko nanošenje lepka

Potrošni materijali za tehniku doziranja i mešanja

Grejna creva,trake, kaputi i tepisi – Grejne trake, kaputi i tepisi se uporebljavaju za grejanje materijala u originaloj ambalaži. Sadrži senzor i regulator temperature sa kablom za napajanje sa priključkom.

Bela mast – Specijalna, t.z. bela mast ne zadržava vlagu i zato se uporebljava za mazanje zaptivaka i priključaka pri svakodnevnom održavanju,posebno spray pištolja.odbija vodu, usporava oksidaciju, nudi visoku otpornost na obrađene delove i pogodna je za široki temperaturni opseg korišćenja.

MESAMOLL® – Mesamoll® je neutralan, sprečava očvršćivanje i lepljenje reaktivnih materijala, štiti sistem od vlage,… Namenjeno je ispiranju pumpe i cevi prilikom promene materijala, servisnih intervencija, čuvanju uređaja,… Kompatabilan je sa mnogim vrstama polimera, uključujući PVC i poliuretane.

Purex – Purex je snažan i bezbedan rastvarač namenjen čiščenju pištolja i ostalih delova uređaja, čak i stvrdnutog materijala. Pogodan je za čiščenje mnogo različitih lepaka i elastomera na osnovi izocianata, poliuretana, polisulfida ili epoksida.

Silika gel i apsorberi – Silika gel i apsorberi su jedan od najčešće korišćenih materijala za sušenje u odvlaživanju. Apsorberi su namenjeni za ventilaciju buradi, IBC kontejnera, reduktora, itd., svugde gde ,postoji rizik reakcije materijala sa vlažnoćom.

Na zalihama razne igiice, adapteri, statički mešači materijala

Svesni smo da je naš uspeh odraz uspeha naših klijenata!

TEST UREĐAJA l SERVIS l ZALIHE REZERVNIH DELOVA

Dozirna i mešajuća tehnika

VERSOmix
Modularan, visoko dinamičan i jako precizan 2K dozirni uređaj
Doziranje i mešanje materijala tek na mestu upotrebe
Elektronsko upravljanje sa mnoštvom različitih kontrola:radni pritisak i pritisak za punjenje, odnos mešanja, brzina i količina doziranja, vakuum efekat, reakcijski čas, itd.
Pumpe su dizajnirane za precizno doziranje nisko do visoko viskoznih fluidnih i pastoznih materijala

GEARdis
Dozirna glava za lepljenje i zaptivanje 1K materijala
Veliki opseg količine diziranja materijala
Montažna glava na robotsku ruku ili dinamični XYZ linarni sistem
Dozirni materijali: epoksidi, silikoni, poliuretani, MS-polimeri…

Tehnologija doziranja

DOSSIS dozirna i mešajuća tehnika d.o.o. je zvanični distributer više visoko cenjenih evropskih proizvođača tehnologije merenja i mešanja materijala. Pametna investicija u dozirni sistem može vam obezbediti visok kvalitet vašeg proizvoda i jednostavan proizvodni proces sa najmanje mogućim troškovima. Svojim klijentima omogućavamo nabavljanje opreme, tehničko savetovanje, inženjering, montažu i servis.

DOSSIS potrošni materijali

DOSSIS dozirna i mešajuća tehnika d.o.o. je zvanični distributer više visoko cenjenih evropskih proizvođača tehnologije merenja i mešanja meterijala. Pametna investicija u dozirni sistem, može vam obezbediti visoki kvalitet vašeg proizvoda i jednostavan proizvodni proces sa najmanje moguće troškove. Svojim klijentima omogućavamo nabavljanje opreme, tehničko savetovanje, inženjering, montažu i servis.

Grejna creva, trake, kaputi i tepisi
Grejne trake, kaputi i tepisi se upotrebljavaju za grejanje materijala u originalnoj ambalaži. Sadrži senzor i regulator temperature sa kablom za napajanje sa priključkom.

Mesamoll®
Mesamoll® je neutralan, sprečava očvršćivanje i lepljenje reaktivnih materijala, štiti sistem od vlage,… Namenjeno je ispiranju pumpe i cevi prilikom promene materijala, servisnih intervencija, čuvanju uređaja… Kompatibilan je sa mnogim vrstama era, uključujući PVC i poliuretane.

Doziranje

DOSSIS dozirna i mešajuća tehnika d.o.o. je zvanični distributer više visoko cenjenih evropskih proizvođača tehnologije merenja i mešanja meterijala. Sarađujemo sa brojnim preduzećima iz svih segmenata industrije. Pametna investicija u dozirni sistem, može vam obezbediti visoki kvalitet vašeg proizvoda i jednostavan proizvodni proces sa najmanje moguće troškova. Eliminiše se ljudski faktor, dobijate kontrolu i stabilnost procesa, potrošnje materijala, bez prljavštine … Zapreminsko doziranje je brzo, ponovljivo i tačno na mestu gde je potrebno. Svojim klijentima omogućavamo nabavljanje opreme, tehničko savetovanje, inženjering, montažu i servis.

LubriLine linija su proizvodi specijalno dizajnirani za doziranje maziva. Pumpa se diže i ispod se stavi bačva, na primer masti. Regulator pritiska eliminiše varijacije u istom i osigurava stalni radni pritisak dozirnim ventilima. Na dozirnim ventilima podešava se količina doziranja. Na taj način, doziranje se vrši brzo i veoma precizno.

Doziranje tečnih lepkova

Sistemi za topljenje i nanošenje lekova koriste se za lepljenje kartona/ambalaže, spjanja različitih materijala npr. inox/plastika ili drvo/plastika, aluminijum/taklo,…

UES HotMelt

Klipne ili zupčaste pumpe
Rezervoari od 4 do 105 kg
2 do 26 priključaka za grejna creva
Grejna creva sa NI120, Pt100, FeCu iili NTC senzorima
Dozirne glave i dizne za nanošenje tačaka, linija, raspršivanje,…
Touch displej + počak za podešavanje parametara
Komunikacija za proizvodnom linijom
Kompatibilni delovi sa ostalim vodećim brendovima

Doziranje tečnih materijala

LubriLine linija

Proizvodi specijalno dizajnirani za doziranje maziva
Pumpa se diže i ispod se postavlja bačva, na primer masti. Regulator pritiska eliminiše njegove varijacije i osigurava stalni radni pritisak dozirnim ventilima. Na dozirnim ventilima podešava se količina doziranja. Na taj način, doziranje se vrši brzo i veoma precizno.

HOTMELT

Modularni i izuzetno pouzdani grejni uređaji za doziranje termoplastičnih lepkova
Širok spektar različitih konfiguracija omogućava jednostavnu implementcaiju u bilo kojoj proizvodnji. Uređaji su dostupni sa različitim rezervoarima i pumpama, sa ručnim pištoljem ili različitim automatskim dozirnim glavama.

Dispenzeri tečnosti

Pogodni za doziranje malih količina lepkova, masti,…
Digitalni prikaz omogućava precizno podešavanje parametara. Vakuum funkcija sprečava curenje iz iglice nakon doziranja. Start signal zadaje se putem papučice, dugmeta ili elektronski. U ponudi i sav prateći potrošni material – kartuše, iglice, adapteri,…