Preko 10.000 mogućih kombinacija.
Novo: Mehatronski program od 24 V.

  • Samo 2 koraka za komisioniranje – Električni ELP linearni modul
  • Sve do 300N sile zahvata – Električni EGP prihvat za male komponente
  • Samo 0,18 s/180o vreme okreta – Električna EGS jedinica za prihvat/ okretanje

schunk.com/equipped-by