Između mnogih Schunk proizvoda, posetioci su mogli videti i dva Schunk sistema za učvršćivanje: MAGNOS magnetni sistem za učvršćivanje namenjen držanju feromagnetnih komponenti i VERO-S modularni sistem sa više od 1000 mogućih načina za čvrsto držanje predmeta.


Griperima je obraćena posebna pažnja, budući da Schunk u svom programu ima preko 2500 različitih griper modula namenjenih ugradnji u robotske ruke.

KONTAKT: SCHUNK Intec GmbH Friedrich-Schunk-Straße 1 A-4511 Allhaming, Austrija +43 7227 22399-0 info@at.schunk.com www.at.schunk.com