Prediktivna inteligencija čini celo preduzeće pametnijim PlantWeb je proverena upravljačka arhitektura digitalnog postrojenja koja koristi prediktivnu inteligenciju u cilju poboljšanja performansi postrojenja. PlantWeb smanjuje ulaganja i troškove inženjeringa u poređenju sa tradicionalnom DCS-centralizovanom arhitekturom. Istovremeno povećava operativnu korist, omogućavajući vam povećanje proizvodnje i kvaliteta proizvoda, raspoloživost pogona, redukovanje troškova proizvodnje, uz održavanje stabilnog prihoda.
PlantWeb nije jednostavno proizvod ili određeni upravljački sistem. To je dokazana, proverena strategija za građenje digitalne upravljačke arhitekture, sredstvo za izradu rešenja koja optimizuju performanse postrojenja kroz…

Podizanje nivoa digitalne inteligencije
Današnja inteligencija uređaja u polju pruža novo obilje informacija, uključujući dijagnostiku koja vam omogućava da predvidite i predupredite probleme pre nego se oni reflektuju na sam proces.

Komunikaciono povezivanje vašeg postrojenja
Otvoreni komunikacioni standardi povezuju uređaje u polju, sisteme i aplikacije unutar jedinstvene mreže sa ciljem da obezbede da su informacije o samom procesu i pojedinačnim uređajima raspoložive gde god je to potrebno.

Kontrolu nad procesom
Što više saznanja imate o procesu i opremi, jednostavnije je da poboljšate proizvodnju i održavate rad postrojenja bez varijacija.

Optimizaciju vaših resursa
Nove tehnologije i usluge crpu ovaj raspoloživi tok informacija u cilju produžetka vremena proizvodnje, optimizacije performansi i redukcije troškova održavanja.

Šta čini PlantWeb drugačijim od drugih upravljačkih arhitektura?

  • To je jedina digitalna upravljačka arhitektura sa dokazanim uspehom na hiljadama projekata.
  • Prediktivna inteligencija koja omogućava otkrivanje i izbegavanje uslova koji bi mogli da prouzrokuju probleme.
  • Ona je distribuirana,ne centralizovana.
  • Projektovana je da efikasno skuplja i upravlja informacijama iz inteligentnih uređaja u polju.
  • Koristi standardizovana rešnja na svim nivoima arhitekture – uključujući korišćenje svih prednosti FOUNDATION fieldbus tehnologije.
  • Omogućava, ne samo automatsko upravljanje procesom već i optimizaciju raspoloživih resursa i integraciju sa drugim procesnim i poslovnim sistemima.

Uz PlantWeb strategiju koja vas vodi, Emerson nudi i, u svojoj oblasti vodeći, komplet inteligentnih uređaja u polju, sistema, softvera i usluga za građenje vašeg sopstvenog digitalnog postrojenja. Mada se inkrementalna korist može realizovati i uvođenjem bilo kog dela ove arhitekture, najveću korist ćete uživati uvođenjem kompletnog PlantWeb rešenja.

Podizanje nivoa digitalne inteligencije
PlantWeb digitalna procesno – upravljačka arhitektura počinje snažnim uspostavljanjem inteligencije u polju. Korišćenjem potencijala koje poseduju ugrađeni mikroprocesori, softver koji u njima obitava i otvoreni komunikacioni standardi, ovi uređaji u pogonu mogu da…

  • omoguće precizno merenje i upravljanje u cilju redukcije varijabilnosti i pruže informacije koje ranije nisu bile dostupne operaterima, službi održavanja, te procesnim i inženjerima automatike.
  • mere nekoliko procesnih veličina istovremeno u cilju smanjenja potrebnog broja instrumenata.
  • vrše dijagnostiku u cilju praćenja sopstvenog „zdravlja“ i predvide moguće probleme.
  • omoguće lokalno upravljanje gde je to svrsishodno.

Koncept inteligencije u polju je sada proširen na rotacionu i mehaničku opremu. Ove mogućnosti dramatično redukuju troškove ulaganja, inženjeringa, kao i vođenja procesa i njegovog održavanja.
Prediktivna inteligencija u polju oseća procesna i abnormalna stanja opreme koje obično ostaju neuočene do trenutka kad prouzrokuju probleme i zaustavljanje. Transmiter pritiska na primer može da detektuje začepljenje impulsne cevi, i upozori operatera i osoblje održavanja da treba da preduzmu odgovarajuću akciju pre nego što proces bude ugrožen. Ili dijagnostika kroz izradu „potpisa“ hoda ventila može vam saopštiti na koji ventil treba obratiti pažnja pri sledećem zastoju, a na koji ne.
Kroz vodeće tehnološke brendove, kao što su Fisher, Micro Motion i Rosemount, Emerson vam nudi kompletanu paletu uređaja koji pružaju puno iskorišćenje FOUNDATION fieldbus tehnologije.

Komunikaciono povezivanje vašeg postrojenja
PlantWeb koristi otvorene komunikacione standarde da poveže uređaje u polju, sisteme i aplikacije unutar jedinstvene mreže sa ciljem da se informacije o samom procesu i pojedinačnim uređajima prenesu tamo gde su one neophodne.

Informacije na koje se možete osloniti
Zašto biste trošili i jedan dinar za integraciju sistema na visokom menadžerskom nivou, ako su podaci na kojima se on bazira loši ili neprovereni ?
Ovo je jako važno zato što je svaka odluka i svaka akcija onoliko dobra koliko su dobri podaci na kojima su one donešene. To važi za akcije od osnovnog do naprednog procesnog upravljanja, od planiranja održavanja do planiranja proizvodnje na nivou preduzeća. Sa PlantWeb-om ove odluke i akcije su bazirane na proverenim i pouzdanim informacijama koje stižu iz srca pogona, ventila, instrumenata, pumpi, motora, i procesne opreme, koje su integrisane i preobražene pomoću naših sistema i softvera u operativne informacije.

Standardi na kojima možete graditi
Otvoreni, u industrijskim uslovima provereni komunikacioni standardi vam omogućavaju da izaberete najbolje komponente koje zadovoljavaju vaše potrebe, integrišući ih i u druge procesne ili poslovne sisteme.
Osim što podržava postojeće i popularne protokole od 4-20 mA i Ethernet-a velike brzine do AS-i, DeviceNet, Profibus DP i Modbus, PlantWeb je jedina upravljačka digitalna arhitektura koja jedinstveno, integrisano okruženje koje pruža puno korišćenje mogućnosti HART, FOUNDATION fieldbus OPC standarda.

Kontrola nad vašim procesom
PlantWeb arhitektura obezbeđuje precizno i efikasno upravljanje koje vam je neophodno u cilju boljeg odvijanja procesa uz dodatne nivoe fleksibilnosti, proširljivosti i dostupnosti, izraženih kroz upravljačke zadatke nezavisne od mesta odvijanja.

Snaga prediktivne inteligencije
Procesne i informacije o opremi sa inteligentnih digitalnih uređaja vam omogućavaju, ne samo da predvidite i otklonite uslove koji bi mogli da vode do neočekivanih zastoja. One pomažu da se redukuju i procesne nestabilnosti uz održavanje rada ove instrumentacije i drugih uređaja u optimumu. Krajnji rezultat je redukovanje troškova, poboljšanje kvaliteta proizvoda i povećanje obima proizvodnje  usled odvijanja samog procesa što bliže optimalnim uslovima.

Nikad ne upravljaj na osnovu loših podataka
U analognom svetu svaki signal koji se nalazi između 4 i 20 mA se smatra dobrim, dok u realnosti može da postoji veliki broj problema. Dizajn PlantWeb arhitekture suštinski obezbeđuje informacije kojima detektuje abnormalno upravljanje ili uslove obrade ulazno/izlaznih veličina, tako da nikada nećete vršiti upravljanje bazirano na lošim podacima. Regulacioni krugovi se automatski i kontinualno nadziru te svaka degradacija u njihovom odvijanju, varijabilnost ili detekcija abnormalnih uslova u merenju, na aktuatoru ili controlnom bloku se automatski pojavljuje bez dodatnih konfigurisanja opreme. Takođe ćete imati poverenja i biti sigurni da su ulazi u aplikacije naprednog upravljanja i optimizacije bazirani na validnim informacijama o procesu i opremi na kojoj se on odvija.

Upravljanje tamo gde ono ima smisla
Uz PlantWeb FOUNDATION fieldbus mogućnost, koristićete prednosti upravljanja nezavisnog od lokacije. Funkcionalni blok za PID upravljanje se može pokrenuti gde god to ima smisla, bilo da je u upravljačkom sistemu, transmiteru, pozicioneru ili nekom drugom uređaju. Budući da Emerson Process Management fieldbus uređaji koriste zajednički set funkcionalnih blokova, vaša upravljačka strategija se odvija na isti način bez obzira gde ste odabrali da smestite upravljačke funkcije.
Rezultat je izuzetna fleksibilnost i proširivost koje tradicionalne DCS arhitekture ne mogu da podrže. Možete automatizaciju vašeg procesa započeti sa samo par regulacionih petlj,i uz male troškove, da biste kasnije sistem proširivali na nivo koji želite i dinamikom koju vaš budžet dozvoljava. Kasnije dodavanje regulacionih petlji i drugih funkcionalnosti je još jednostavnije.

Sistemi koji izvlače najviše iz arhitekture
Emersonovo vođstvo na polju proizvodnje instrumenata u polju, kao i digitalnih arhitektura je rezultovalo razvojem upravljačkih sistema koji najviše izvlače iz PlantWeb prediktivne inteligencije. DeltaV™ nudi nedadmašnu upravljačku snagu, fleksibilnost, i jednostavnost korišćenja za šaržne, kontinualne i hibridne procese, a  reflektuje preko četiri dekade iskustva u praćenju potreba postrojenja za proizvodnju električne energije kao i postrojenja za tretman voda i otpadnih voda.

Optimizacija vaših ukupnih resursa
Emerson nudi vrhunske tehnologije i usluge za optimizaciju korišćenja resursa koje vam omogućavaju da izvučete maksimum iz svoje opreme tako da možete uvećati raspoloživost i performanse vaših proizvodnih resursa u cilju postizanja vrhunskih rezultata.
PlanWeb servisi za optimizaciju resursa, koji obezbeđuju korisnicima postizanje maksimum dobiti je AMS paket i pridruženi proizvodi. Ove usluge uključuju konsultacije iz najbolje prakse, implementaciju i podršku u radu
AMS Suite tehnologije uključuju aplikacije za prediktivno održavanje kao što su: Intelligent Device Manager, Machinery Health Manager, Equipment Performance Monitor and Real-Time Optimizer za ekonomičnu optimizaciju procesa, i procesne opreme. PlantWeb digitalna arhitektura je idealna platforma za implementaciju AMS Suite tehnologija.
Sa AMS paketom, pomoću specifičnih delova (AMS Suite: Machinery Health Manager, AMS Suite: Equipment Performance Monitor, and AMS Suite: Intelligent Device Manager) možete da sakupite vredne informacije o vašim resursima i prenesete ih praktično bilo gde. AMS Asset Portal obezbeđuje bezbedan pristup mehaničkoj, procesnoj opremi, instrumentaciji, ventilima, preko Internet Explorer-a. Eksperti mogu da vide aktivna upozorenja, alarme, kao i trenutne i istorijske vrednosti parametara od značaja za donošenje odluke.

Piše: Dušan Babić


Više informacija: IvDam Process Control, 11000 Beograd, Koste Abraševića 15, Tel: +381-11-2402575, 2402579, http://www.ivdamprocess.com/