mycon je predstavio novi, poboljšani SpeedMaster TC sistem za industrijsko čišćenje unutrašnje površine zida cevi, zasebno ili u sklopu proizvodne linije. Konfiguracija sistema takođe omogućava premazivanje unutrašnjih površina cevi. Udoban programabilni logički kontroler (PLC) omogućava bez problema obradu širokog spektra cevi sa opremom za sve zahteve kupaca.


www.mycon.info