Automatizacija i proizvodnja inovativno pakovanih proizvoda ubrzano se razvija. Nekada je bilo važno samo spakovati, isporučiti i skladištiti robu, danas se pakovanje vidi kao izvor informacija, funkcionalna nadogradnja proizvoda pa čak i prikazuje životni stil. Pojačane mere kontrole i veći standardi uslovili su da velika brzina verifikacije serijskog koda, provera pakovanja i mogućnost praćenja postanu uobičajene. S obzirom na trenutne napore da se smanji lanac snabdevanja, i pooštri borba protiv falsifikovanja, serijska proizvodnja je došla u centar pažnje. EU direktiva vezana za falsifikovanje lekova FMD(2011/62/EU) zahteva usklađenost sa štampanjem 2D serijskih kodova do 2017. godine i ovo predstavlja trenutni fokus u farmaceutskoj industriji. Isto tako, duvanska industrija je počela da uvodi serijsku 2D verifikaciju za svoje takozvane „tačkaste kodove“ kao što to rade proizvođači pića u želji da se bore protiv falsifikovanja.

sistem kontrole

Serijalizacija ima zadatak da svako pakovanje ima jedinstvenu oznaku. Tokom procesa pakovanja, ovi jedinstveni kodovi se nanose na svako pakovanje koristeći štampače ili već odštampane etikete i zatim čitaju pomoću odgovarajućih čitača. Kodovi se potom učitavaju u bazu podataka kojoj se može pristupiti sa različitih strana. Organizacija pristupa ovim bazama podataka u svakoj zemlji je trenutno u toku. Jedan ovakav primer inicijative je securPharm u Nemačkoj. Iz perspektive potrošača, tehnologija skeniranje kartona, boca i pakovanja tableta putem pametnih telefona već je dostupna radi provere autentičnosti proizvoda. Sa tačke gledišta logistike važno je napomenti da se ne očekuje menjanje proizvoda i etiketa. Trenutna rešenja za praćenje mogu biti dovoljna onoliko dugo koliko su serijski kodovi pravilno povezani sa logistikom označavanja tokom proizvodnje.

Omronov vizionarski pristup

Sposobnost obrade sistema vizuelizacije je nesumnjivo velika kad se koristi u kontroli kodova u današnjim brzim proizvodnim linijama. Ako se zahteva više kontrolnih tačaka, što se uglavnom koristi u proizvodnji boca i pića, ovo je izvodljivo uz korišćenje više kamera. Sposobnost sistema da prilagodi kontrolu različitim veličinama, pakovanjima i marketinškim programima je drugi faktor koji je neophodna za fleksibalan sistem vizuelizacije.

p4visual

Omronov novi Xpectia FH sistem vizuelizacije predstavlja uzor kada se misli na brzinu, performanse i svestranost. Mogućnost brzog nalaženja obrasca znači bržu obradu slike i smanjenje grešaka. Deset puta brži rad od konvencionalnih sistema današnjice omogućava korist u kontroli kvaliteta i verifikaciji koda. Ono što je dodatno je to da algoritam Shape Search III vision dozvoljava brza i precizna merenja čak i ako su slike van fokusa. Sa kamerom od osam ulaza, više kontrolnih tačaka moguće je postići pomoću jednog kontrolera. Šta više, Omron je povećao brzinu komunikacije sa bazama podataka, PLC-ovima i drugim uređajima koristeći EtherCAT komunikaciju, i time omogućio implementaciju kontrole kretanja sinhronizovanu sa komunikacionim ciklusom.

Motivisan potrebom verifikacije jedinstvenog štampanog koda na svakom pakovanju Omron je razvio Xpectia FH sistem vizuelizacije i korisnički prilagodljiv HMI. Podaci koji se odnose na kôd moraju da budu brzo razmenjeni besprekornom interakcijom između baze podataka i kontrolnog sistema. Kamera snima sliku štampanog koda na pakovanju i poredi je sa onim što bi trebalo da bude na pakovanju. Informacija se zatim šalje PLC-u kako bi se utvrdilo da li je kôd korektan ili ne. Sa mogućnošću integracije i verifikacije kôda velike gustine i kontrole kvaliteta, možemo da ih prilagodimo i drugim potrebama kupaca, dodatno ubrzavajući povraćaj investicije.

Svojim korisnicima MIKRO KONTROL obezbeđuje rešenja “ključ u ruke“, opremu, tehničku podršku i obuku. Isporučena tehnička rešenja obezbeđuju unapređenje i poboljšanje proizvodnje, pouzdanost, bezbednost i uštedu energije.

Zašto izabrati Xpectia sistem nadzora?

Fleksibilnost u kontrolnom aplikacionom dizajnu

  • Više kamera (do 8) sa različitom rezolucijom (do 12Mpix) po kontroleru omogućava lako prilagođavanje različitim veličinama pakovanja i različitim kontrolnim zadacima

Jednostavna integracija baze podataka

  • Sistem se jednostavno povezuje sa različitim bazama podataka upotrebljavajući razne komunikacione standarde (direktna interakcija baze podataka, SQL, preko Ethernet i EtherCAT mreže)

Proces monitoringa i poboljšanje kontrole

  • Dodatne opcije mogu se koristiti za praćenje i poboljšanje procesnih karakteristika npr. čuvanje slika proizvoda sa greškom ili korišćenjem statističkih funkcija radi pregleda prošlih /odbačenih itd

10 puta brže

  • Paralelna hardverska arhitektura čini Xpectia 10 puta bržom od sličnih sistema na tržištu. Novi softverski algoritmi dodatno smanjuju vreme npr. za nalaženje obrazaca, isto kao i smanjenje broja grešaka

Više informacija: Mikro Kontrol, Vase Pelagića 30, 11000 Beograd, SRBIJA, Tel.:  +381 11 3699-080, http://www.mikrokontrol.rs