Navodnjavanje doprinosi povećanju prinosa i stabilizaciji biljne proizvodnje, ali rezultati istraživanja pokazuju da se dobrim prirodnim uslovima za njegovu primenu, navodnjavanje nedovoljno primenjuje i trenutno ima malu ulogu u razvoju ukupne poljoprivredne proizvodnje naše zemlje. Prema procentu navodnjavanih površina u odnosu na ukupne površine zemljišta koje su pogodne za navodnjavanje, naša zemlja daleko zaostaje za svim susednim zemljama i nalazi se na samom dnu Evrope. Trenutno stanje navodnjavanja u Srbiji je takvo da se intenzivno navodnjava manje od 1% obradivog zemljišta. Za našu zemlju koja se karakteriše promenljivim klimatskim uslovima, gde padavine i po količini i po rasporedu variraju iz godine u godinu, navodnjavanje je bitan činilac povećanja i stabilizacije poljoprivredne proizvodnje.

Primenom navodnjavanja se dobijaju visoki proizvodni rezultati, a ekonomičnost ulaganja u irigacione sisteme ukazuje da ovoj meri u poljoprivrednoj proizvodnji treba dati prioritet. Naime, navodnjavanjem se može stabilizovati, odnosno uvećati proizvodnja hrane i podstaći razvoj stočarstva, prerađivačkih i drugih grana privrede.

Osnovni cilj savremenih sistema za navodnjavanje je da obezbede što bolje ekonomske parametre proizvodnje, što se postiže kroz povećanje prinosa i smanjenje troškova po jedinici proizvoda. Usled konstantnog rasta cene električne energije, pumpanje vode je postalo važan deo troškova proizvodnje, što je primoralo korisnike da traže alternative koje mogu smanjiti te troškove. Električni motori troše najveći deo električne energije koja se koristi u sistemima za navodnjavanje, a neracionalna upotreba ove opreme može prouzrokovati velike troškove za električnu energiju. Jedan od načina da se pravilno upravlja pumpnim sistemom, sa ciljem da se smanje troškovi, jeste regulacija brzine pumpe uz održavanje minimalnog pritiska neophodnog za efikasan rad svih delova irigacionog sistema. Studije su pokazale da se utrošak električne energije, frekventnopogonjene pumpe smanjuje za 35% ukoliko se brzina pumpe redukuje sa npr. 1800 – 1500 o/min ili čak 50% ukoliko se brzina smanjina 1100 o/min, naravno uzodržavanje konstantnog pritiska u sistemu.

Investicije u savremene sisteme upravljanja pumpnim postrojenjima sa odgovarajućim algoritmima upravljanja kompletnim sitemom i svake pumpe pojedinačno, omogućujue fikasniju proizvodnju i značajna smanjenja učešća energije i troškova održavanja u finalnoj ceni proizvoda.

Firma Uram System ima iza sebe veliko iskustvo u automatizaciji pumpnih sistema za navodnjavanje. Oslanjajući se na savremenu i kvalitetnu opremu renomiranih svetskih proizvođača, dugogodišnje iskustvo i savremene metode projektovanja i izvođenja radova, firma Uram System je u mogućnosti da ponudi realizaciju veoma kompleksnih projekata u pomenutoj oblasti, a ovom prilikom predstavljamo vam neke iz niza uspešno realizovanih projekata u toku prošle godine.

Automatizacija sistema za navodnjavanje “Bačko Dobro Polje”, investitor “MK Group”
Projekat sistema za navodnjavanje u Bačkom Dobrom Polju imao je za ciljmodernizaciju i automatizaciju postojećeg irigacionog sistema primenom savremenih tehničkih rešenja. Projektom je  obuhvaćena izrada izvođačkog projekta revitalizacije pumpne stanice za navodnjavanje. Sistem u Bačkom Dobrom Polju se sastoji od pet frekventno regulisanih pumpi, koje su namenjene za distribuciju vode od kanala do mašina za zalivanje. Upravljački sistem vrši funkciju održavanja željenog pritiska u sistemu, bez obzira na trenutnu potrošnju vode.

Regulacija se vrši uključivanjem potrebnog broja pumpi i upravljanjem brzinom rada svake pumpe u skladu sa trenutnom potrošnjom vode. Preko upravljačkog panela korisniku je dostupno jednostavno upravljanje, kontrola i vizualizacija svih segmenata sistema, kao i efikasno održavanje i otklanjanje kvarova, jer se stanje svakog elementa u sistemu prati i neželjena stanja (kvarovi) se alarmiraju.

Realizacija projekta je obuhvatila:

 • Izrada izvođačkog projekta implementacije frekventnih regulatora za pogon postojećih pumpi za vodosnabdevanje zalivnog sistema poljoprivrednog dobra;
 • Izrada i isporuka razvodnih ormana elektromotornog pogona i automatike pumpnog postrojenja;
 • Isporuka pet frekventnih regulatora “VONSCH”, nominalne snage 160kW
 • Isporuka PLC upravljačkog sistema “VIPA” 300S;
 • Izrada aplikativnog PLC softvera za upravljanje pumpnom stanicom na osnovu zadatog pritiska;
 • Isporuka “Endress+Hauser” elektromagnetnih merača protoka na potisnim cevovodima, DN600;
 • Podešavanje parametara i puštanje sistema u rad.

Automatizacija sistema za navodnjavanje “Ravno Selo”, investitor “MK Group”  
U okviru projekta automatizacije sistema za navodnjavanje “RavnoSelo” izvršena je izrada izvođačkog projekta elektromotornog pogona i automatike pumpne stanice za vodosnabdevanje zalivnog sistema poljoprivrednog dobra.Sistem u Ravnom Selu se sastoji od tri frekventnoregulisane pumpe, koje su namenjene za distribuciju vode od kanala do mašina za zalivanje. Upravljanje je veoma slično kao u prethodno opisanom projektu.

Upravljački sistem vrši funkciju održavanja željenog pritiska u sistemu, bez obzira na trenutnu potrošnju vode. Regulacija se vrši uključivanjem potrebnog broja pumpi i upravljanjem brzinom rada svake pumpe u skladu sa trenutnom potrošnjom vode.

Realizacija projekta je obuhvatila:

 • Izrada i isporuka razvodnih ormana elektromotornog pogona i automatike pumpnog postrojenja;
 • Isporuka tri frekventna regulatora “VONSCH”, nominalne snage 55kW;
 • Isporuka PLC upravljačkog sistema “VIPA” 300S;
 • Izrada aplikativnog PLC softvera za upravljanje pumpnom stanicom na osnovu zadatog pritiska;
 • Isporuka “Endress+Hauser” elektromagnetnog merača protoka na potisnom cevovodu, DN300;
 • Podešavanje parametara i puštanje sistema u rad.


Više informacija: URAM system, Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, SRBIJA, Tel.: +381 21 788-584 , http://www.uram.co.rs