Sistem za testiranje fizičkih sposobnosti pojedinaca i ekipa omogućava izvođenje testova za procenu brzine, agilnosti, eksplozivne snage donjih ekstremiteta, izometrijske sile, brzine razvoja sile, kao i merenje dinamičkih karakteristika (maksimalne sile, maksimalne i srednje snage, brzine pokreta, vremena trajanja pokreta, izvršenog rada, itd) pri savladavanju opterećenja u tzv. izoinercijalnom režimu. Elementi sistema su: merno-akvizicioni uređaj, set potrebnih kablova, aplikativni softver, tri senzora trčanja, tri lampice, devet stativa, senzorska podloga, davač sile i enkoder sa sajlom.

TESTOVI BRZINE I AGILNOSTI
Merenjem vremena na zadatom rastojanju i “prolaznih“ vremena na mestima između starta i cilja moguće je proceniti brzinu, odnosno promene brzine kretanja. Ukoliko se izabere da signal za start bude zadat svetlosnim izvorom moguće je i merenje vremena reakcije na svetlosni stimulus. Testovi se mogu izvoditi i sa ponavljajućim povratnim trčanjima (repeated sprint ability). Odgovarajućom kombinacijom senzora moguće je realizovati veliki broj testova agilnosti.

TESTOVI SKOČNOSTI
Merenjem vremena između dva kontakta podloge pri skoku, odnosno vremena kontakta i vremena između kontakata (vreme skoka), moguće je izračunati visinu skoka kao i relativnu snagu. Početak merenja je trenutak kada pri naskoku ispitanik dodirne tlo ili trenutak napuštanja tla (pri skoku). Završetak testa može biti nakon zadatog broja skokova ili nakon odabranog vremenskog intervala.

IZOMETRIJSKA DINAMOMETRIJA
Merenjem sile reakcije i njene promene u vremenu, nakon delovanja protiv nepokretnog oslonca, moguće je proceniti tzv. izometrijsku jačinu mišića, odnosno brzinu ispoljavanja jačine (Rate of force development).

IZOINERCIJALNA DINAMOMETRIJA
Merenjem promene linearnog rastojanja opterećenja protiv koga se deluje moguće je izračunati dinamičke karakteristike tog kretanja i na osnovu tih pokazatelja proceniti tzv. izoinercijalnu jačinu i snagu mišićnih grupa koje su to kretanje izazvale. Omogućen je izbor režima: koncentričnog (podizanje tereta), ekscentričnog (spuštanje velikog tereta) i koncentrično-ekscentričnog (podizanje i spuštanje tereta).


Više informacija: Uno-Lux NS d.o.o., Generala Milutina Vlajića 36, 11147 Beograd, Srbija, http://www.unoluxns.com