ICM je integrisao sistem cirkulisanja tečnosti za hlađenje sirove gumene smeše u pogonu SGS u fabrici za proizvodnju gumenih transportnih traka Kolubara Univerzal.

icm1

Usled hlađenja gumene trake dolazi do isparenja emulzije, tj. vode. Prilikom isparenja dolazi do promene koncentracije emulzije što utiče na proces hlađenja. Traka se ne može dobro ohladiti, što prouzrokuje problem prilikom pakovanja iste na paletu.

icm2

Kako bi se obezbedilo pouzdano hlađenje trake, ICM je ugradio sistem za recirkulaciju emulzije koji se sastoji od:

 • tanka,
 • kade,
 • pumpi i
 • odgovarajuće senzorike za praćenje koncentracije emulzije.

icm3

Kratak opis rešenja:

 • Projektom su izvršene prepravke na već postojećoj opremi i instalirane su nove komponente koje su bile obuhvaćene projektnim zadatkom.
 • Sistem je podešen tako da permanentno recirkuliše tečnost Kada – Tank – Kada.
 • Na slici 1 je prikazan izgled Tanka.
 • Koncentracija i temperatura se direktno mogu pratiti pored HMI-a, i na samom transmiteru koji je instaliran na Tanku.
 • U Tanku se vrši konstantno mešanje smeše i tu se prate koncentracija i temperatura iste (slika 1 i slika 3).
 • Preko HMI-a vrši se monitoring datog sistema, kao i upravljanje izvršnim elementima.
 • Unutar Kade (slika 2) i Tanka postavljeni su nivometri čiji rad se prati na glavnom ekranu HMI-a.
 • Prepravke koje su urađene na kadi su u funkciji efi kasnijeg cirkulisanja same tečnosti.
 • Slika 4 prikazuje izgled glavnog ekrana HMI-a.Tu je prikazan status rada pneumatskih ventila , pumpi i motora za mešanje u Tanku, kao i odabir režima rada.

icm4


Više informacija: ICM electronics d.o.o., Branka Bajića 46/3, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel:  +381 21 6518-458 , Tel:  +381 21 6518-777 , http://www.icm.rs


Više informacija: ICM electronics d.o.o., Branka Bajića 46/3, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel:  +381 21 6518-458 , Tel:  +381 21 6518-777 , http://www.icm.rs

– See more at: http://mehatronika.gomodesign.rs/linija-za-pakovanje-slajsovanih-proizvoda/#sthash.FqD0xUGs.dpuf