Pomoću CPX upravljačkog terminala, integracija raznih funkcija u automatizaciji napreduje sve dalje. Kod preko 10.000 instaliranih CPX sistema u svetu, troškovi instalacije, vreme ciklusa i potrošnja komprimovanog vazduha značajno su smanjeni.

CPX električni terminal za ventilska ostrva predstavlja poslednju reč tehnike kada je u pitanju visok stepen integracije funkcija u industrijskoj automatizaciji. Pored modularnog koncepta na kome je zasnovan, odlikuje se visokom fleksibilnošću i objedinjuje više osnovnih funkcija, uključujući upravljanje kretanjem pneumatskih i električnih aktuatora, bezbednosne funkcije i dijagnostiku.

CPX je kompatibilan je sa svim Fieldbus i Ethernet sistemima, kao i pojedinim internim specifičnim standardima za komunikaciju. Omogućuje izbor između tri osnovna koncepta upravljanja: centralni, decentralizovani i hibridni, čime se može postići skraćenje vremena ciklusa do 30% i ušteda vazduha pod pritiskom i do 50%.

Upravljanje električnim osama pomoću CPX terminala omogućeno je jednostavnim konfigurisanjem i  primenom odgovarajućih modula. S obzirom da individualni moduli imaju integrisane različite komunikacione funkcije, CPX može da radi autonomno kao ulazno-izlazni sistem sa integrisanim kontrolerom. CPX  u sprezi stra CoDeSys front-end controlerom može da čini kontroler za direktnu montažu na mašinu, čime se dobija na kompaktnosti i omogućuje pred-procesuiranje signala, ili u krajnjoj liniji kompletna autonomna kontrola. Smanjuju se troškovi instalacije kao i trošak same eksploatacije sistema.

Pomoću integrisane funkcije „soft stop“, ciklus je kraći za 30% i to uz isti procenat uštede komprimovanog vazduha. Druga funkcija koja može biti integrisana na CPX terminal jeste funkcija servopneumatskog pozicioniranja za pneumatske pogone. Ovakva integracija, jedinstvena u svetu, pruža mogućnosti za dalje unapredjenje automatizovanih sistema.

Električni terminal CPX takodje može biti konfigurisan sa ventilskim ostrvom VTSA. To je prvo ventilsko ostrvo na tržištu koje dozvoljava kombinaciju od četiri različite veličine ventila. Ovaj tip ventilskog ostrva, vrlo sofisticiran i razvijen prevashodno za veoma zahtevne potrebe autoindustrije, u kombinaciji sa CPX terminalom obezbeđuje bezbednosne funkcije:

  • kontrolisano isključenje aktivacionog (pilot) vazduha radi sprečavanja
  • neočekivanog pokretanja aktuatora;
  • reverzibilnost;
  • rasterećenje;
  • odvojene zone pritiska i električnog napona, nezavisno kontrolisane.

Pored upravljanja pneumatskim i elektro pogonima, integracija funkcija koje nude CPX/MPA i CPX/VTSA terminali sada se širi i na merenje i kontrolu pritiska i temperature. Merni moduli mogu „pretvoriti“ pneumatske cilindre u senzore, štedeći tako prostor i vreme. Integrisani merni moduli pritiska sa četiri senzora pritiska zamenjuju pojedinačne senzore na postrojenju a moduli za merenje temperature su izvedeni u IP65 stepenu zaštite.

Kada je reč o specifičnim korisničkim rešenjima, kao što su upravljački ormani, ili sistemi gotovi za ugradnju tzv. „ready-to-install“, CPX automatizaciona platforma sa izdvojenim ulazno-izlaznim modulima i ventilskim ostrvima je gotovo nezaobilazno rešenje. Ona može da predstavlja deo iskonfigurisanog i pripremljenog sistema, koji podržava i do 512 ulaza/izlaza po fieldbus modulu.

CPX sistem podržava do 128 ventilskih mesta u ostrvu i do 8 dodatnih modula za dodatno električno / pneumatsko napajanje, radi kreiranja nezavisnih zona napona / pritiska vazduha. Sam teminal je izrađen u stepenu zaštite IP65, sa mogućnošću podizanja i do IP66 uz odgovarajuće zaštitne elemente i ograničenja. Najveći ukupni gabarit terminala sa ventilskim ostrvom, sa pimenjenim maksimumom modula i ventila iznosi rekordnih 3m. Sve ove impozantne karakteristike predstavljaju podršku podizanju proizvodnih kapaciteta u svim oblastima industrije.


Više informacija: Festo Beograd, Toplice Milana 14a, 11050 Beograd, Tel:+381 11 289 2295, e-mail:info@festo.rs, http://www.festo.rs