Cenovno prihvatljiva non-ITAR MEMS IMU alternativa ‘FOG-Grade’ IMU-a za aplikacije egzaktnog detektovanja kretanja. Prvi iz familije High Performance IMUs (HPIMUs), DMU30 je temeljac svim daljim proizvodima koji su namenjeni za ugradnju u vozila koja se samostalno kreću i imaju navigaciju baziranu na postojećim mapama.


www.siliconsensing.com