UREĐAJI ZA MERENJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PAC3200
SENTRON PAC3200 uređaj za merenje potrošnje električne energije se može koristiti gde god se vrši distribucija energije. SENTRON PAC3200 beleži preko 50 električnih parametara kao što su napon, struja, snaga, frekvencija, faktor snage i asimetrija.

PAC4200
SENTRON PAC4200 ima iste osnovne funkcije kao i PAC3200, ali pored toga beleži preko 200 izmerenih vrednosti uz mogućnost definisanja izgleda ekrana, poseduje internu memoriju, integrisan tajmer i kalendar i gateway funkciju.

KOMPAKTNI PREKIDAČI SNAGE

SENTRON 3VL
SENTRON 3VL serija kompaktnih prekidača snage sa livenim telom namenjen je za sisteme u opsegu struja od 16 A do 1600 A. Izrađuju se sa termo-magnetnom (16 A do 630 A) ili elektronskom (63 A do 1600 A) prekidačkom jedinicom.

SENTRON 3VT
Serija SENTRON 3VT kompaktnih prekidača snage je dizajnirana za zaštitu sistema i motora u opsegu struja od 10 A do 630 A, pri radnom naponu AC 415/440 V. Izrađuju se sa termo-magnetnom prekidačkom jedinicom.

VAZDUŠNI PREKIDAČI

SENTRON 3WL
SENTROL 3WL serija vazdušnih prekidača, u 3-iii 4-polnom dizajnu, pokriva opsege struja od 630 A do 6300 A. Pogodni su za aplikacije do 1000 V. U svojoj klasi, ovo je najmanji prekidači na svetu.

SIRIUS MOTORNO ZAŠTITNI PREKIDAČI
SIRIUS motorno zaštitni kompaktni prekidači namenjeni su za zaštitu od kratkog spoja i bezbedno isključenje napajanja, kao i za zaštitu motora od preopterećenja. Izrađuju se za struje do lOOA, 400VAC u veličinama S00, S0, S2 i S3.

SIRIUS KONTAKTORI
SIRIUS kontaktori namenjeni su kontroli uključenja motora, ali i kao pomoćni kontaktor releji i releji u slačajevima kada je potrebna veća prekidna moć kontakata. Izrađuju se od 3 do 250kW za napone do 400V i sa AC iii DC komandnim naponom. Pored standarnih izrađuju se i kontaktori specijalne namene, kao sto su SIRIUS vakuum kontaktori, SIRIUS 4-polni kootaktori i SIRIUS kontaktori namenjeni za DC aplikacije.

SIRIUS BIMETALI
Bimetali iz SIRIUS serije pružaju potpunu zaštitu motora u standardnim aplikacijama. Dostupni su u verzijama sa termomagnetnom (do 100A) i poluprovodničkom (do 630A) zaštitom.


Više informacija: Sobel d.o.o., Ustanička 125-I, Šumice, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: 011/3087-507, 3087-064, http://www.sobel.rs