Sensirion SFM4200 senzor je digitalni merač protoka dizajniran za aplikacije velike zapremine. Precizno meri protok vazduha, kiseonika i drugih neagresivnih gasova.

Sensirion SFM4200 je dizajniran za protoke do 160 slm. Radi na pritiscima do 8 bara i otporan je na udarni pritisak do 13 bara. SFM4200 radi na naponu napajanja od 5 V i ima digitalni dvožični I²C interfejs. Rezultati merenja su interno linearizovani i temperaturno kompenzovani.

Izvanredne performanse ovog senzora zasnovane su na Sensirion-ovoj patentiranoj tehnologiji CMOSens® senzora, koja kombinuje senzorski element, obradu signala i digitalnu kalibraciju na jednom mikročipu.

Brzina protoka gasa se meri pomoću termalnog senzorskog elementa koji obezbeđuje veoma brzo vreme obrade signala i dvosmerno merenje sa odličnom tačnošću. Dobro dokazana CMOS tehnologija je pogodna za masovnu proizvodnju visokog kvaliteta i idealna je za zahtevne i troškovno osetljive OEM aplikacije.