Banner-ovi mali, plug-on moduli pretvaraju podatke Modbus senzora i analogne senzorske signale u IO-Link

Banner Engineering In-line pretvarači serije S15C pretvaraju senzore za praćenje stanja i procese kako bi omogućili OEE inicijative. S15C pretvarači su mali, plug-on moduli koji se neprimetno uklapaju u fabričke aplikacije za pretvaranje podataka Modbus senzora i analognih senzorskih signala u digitalne IO-Link podatke. Postojeći Modbus i analogni senzori sada mogu da se koriste za komunikaciju preko IO-Link-a i isporuku podataka potrebnih za prediktivno održavanje i operativna poboljšanja.

Više informacija: https://www.bannerengineering.com/

Marija D.