„ICM Electronics“ je uspešno proizveo i instalirao robotsku ćeliju za paletiziranje daščica. Proizvođaču u drvnoj industriji ova robotska ćelija je unapredila proces proizvodnje, povećala produktivnost uz smanjenje troškova.

Celija za paletiziranje

Robotska ćelija „ICM Electronics“ se sastoji od robotske ruke koja u jednom pokretu uzima daščice sa konvejera i slaže ih na paletu. Kapacitet robotske ćelije je 120 proizvoda u jednoj minuti, tj. dva proizvoda u sekundi.

Posebna pažnja pri izradi ovog rešenja posvećena je realizaciji hvataljki pogodnih za rad sa drvenim predmetima u uslovima koji vladaju u drvoprerađivačkoj industriji.

U zavisnosti od tipa proizvoda, u jednom ciklusu robot uzime od 10 do 18 proizvoda i postavlja ih na ručno postavljenu paletu unutar ćelije. Robotska ćelija je projektovana da pakuje 10 različitih proizvoda, a po potrebi može da se paletizira i veći broj proizvoda.

Video sa radom robota možete pogledati na ovom linku: https://www.youtube.com/watch?v=Jiy3AndBjOA


Više informacija: ICM electronics d.o.o., Branka Bajića 46/3, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel:  +381 21 6518-458 , Tel:  +381 21 6518-777 , http://www.icm.rs