Potreba za preciznim mernim uređajem posebno je u porastu u proizvodnom okruženju i prilikom finalnog testiranja proizvoda. Nova serija Rigol DS8000R je posebno optimizovana za digitalnu analizu zahvaljujući svojim integrisanim mernim metodama sa softverom za analizu džitera i “eye” diagramima u realnom vremenu.


www.rigol.com