Za primenu na pogonima kao i na transporterima, ovaj tip lanaca pokriva širok spektar primena. Njihova univerzalnost proizilazi iz niza standardnih komponenti koje se mogu pojedinačno uklapati u sisteme koji zadovoljavaju zahteve kupaca. Zato je teško naći područje u kome ovaj tip lanaca ne potvrđuje svoju isplativost kao element pogona i transportera.

Ovi lanci prikladni su za precizne, brze i tihe pogone. Rexroth-ovi tihi lanci ispunjavaju zahteve u pogledu malih dimenzija, visoke efikasnosti i lake montaže. Pogoni sa njima garantuju brzine do 50m/s sa ekstremno tihim radom i visokim momentima.

Konstrukcione prednosti posebno se ogledaju u jedinstvenoj, dvodelnoj vezivnoj osovini i idealnim uslovima sprezanja lanaca u lančaniku. Zahvaljujući svojim prednostima pogodni su za korišćenje i u pogonima sa kontra smerom. Takođe se primenjuju i kao spojnice. U tom slučaju spadaju u kategoriju fleksibilnih pogonskih spojki.

Mogu se naći sa koracima od 5/16″ do 2 1/2″. Širina lanaca definisana je raspoloživim prostorom.

REXROTH lanci sa izvrnutim zupcima za sisteme prenosa i povezivanja obezbeđuju optimalne performance sistema. Rexroth ima veliko iskustvo u ovoj oblasti. Naša rešenja su ekonomična i prilagodena krajnjem korisniku, tako da garantuju uspeh bez obzira na oblast primene.


Više informacija: SERVOTEH d.o.o., Slobodana Đurića 6, 11080 Beograd, Tel: +381 (11) 2190767, +381 (11) 3757003, http://www.servoteh.rs