Prva ventilska ostrva firme Festo, pod imenom “Tiger” lansirana su na tržište još 1989. godine. Od tada je Festo u kontinuitetu usavršavao svoje blok-ventile. Sistemi su postali modularni, a električno ventilsko ostrvo CPX je otvorilo niz mogućnosti za funkcionalne integracije. Potpuna automatizacija monitoringa stanja, tehnologije zaštite, kontrole kretanja i proporcionalne tehnologije, kao deo širokog izbora ventilskih ostrva, pokazuje da su aplikacije iz automatizacije ostale u pravim rukama sa MPA, VTSA i ostalim tipovima ventilskih ostrva, čak i do danas.

Festo je predstavio svoje prvo ventilsko ostrvo pre 20 godina, koje je omogućilo veću ekonomičnost u projektima pneumatske automatizacije. Ranije su projektanti fabrika često morali da se bore sa mrežom kablova i pneumatskih cevi, zbog prakse da je svako zasebno ostrvo zahtevalo odvojenu električnu konekciju a svaki elektro-magnet morao da bude spojen zasebno sa kontrolerom. Taj proces nije izazivao samo visoke troškove,
već je značio i kompleksnu instalaciju sa velikim rizikom  greške. Sa druge strane, kompaktna montaža na zajedničku podlogu otvorila je vrata za niz mogućnosti kao što je integrisanje električnih komponenata, uz značajne uštede. Dve decenije kasnije, ventilska ostrva sa upakovanom elektronikom, postala su nezamenjivi deo proizvodne opreme za različite industrije. Uz brojne inovacije, firma Festo spremno dočekuje izazove 21. veka.

Tehnologija zaštite na ventilskim ostrvima

Danas, ventilska ostrva firme Festo mogu biti opremljena sa važnim integrisanim zaštitnim funkcijama, smanjujući naknadne troškove na minimum. Jedan od primera je soft-start ventil VABF, za upotrebu sa standa-rdizovanim ventilskim ostrvom VTSA. On obezbeđuje lagano, kontrolisano podizanje sistema izlaznog pritiska, što znači da cilindri kao i uređaji koji slede stižu polako u svoje početne pozicije. Prednost za korisnike je u tome što se instalacije pokreću sigurno a potencijalna opasnost kojoj su radnici izloženi je redukovana. Pritisak prekidača i samo vreme podizanja mogu biti precizno podešeni kako bi se dobile odgovarajuće karakteristike podizanja pritiska za datu aplikaciju.

Praćenje stanja na ventilskim ostrvima (Monitoring)

Ventilska ostrva firme Festo ispunjavaju savremene zahteve mnogih dizajnera i inženjera da se poslovi održavanja sistema dijagnostičkih podataka iz sistema automatizacije obave i dok su oni u punoj funkciji. Električni terminali CPX preuzimaju funkciju “mozga” ventilskih ostrva i upravljaju pulsom svih podsistema da bi se formirale nezavisne poruke o stanju, koje se onda koriste – sa tehnologijom FDT/DTM – da olakšaju zadatak glavnog kontrolera.

Konkretno rešenje firme Festo je novi kontroler CPX-CEC-C1, sa visokofunkcionalnim kontrolerom koji radi sa CPX-MPA podlogom ventilskog ostrva. Ovaj mali uređaj sa višestrukim prednostima, omogućava ne samo autonomnu kontrolu svih podsistema, već i zasebno pretprocesovanje važnih dijagnostičkih podataka direktno na ventilskom ostrvu. Ovo značajno redukuje obim prometa podataka na
fieldbusu. CPX-CEC releji šalju dijagnostičke poruke opisujući pritisak, meru protoka i vreme ciklusa glavnom kontroleru. Podaci mogu biti jednostavno integrisani u postojeće sisteme, na primer preko OPC servera.

Ekonomičnija instalacija i upravljanje sa Festo terminalima

Prednosti i nedostaci centralizovane i necentralizovane instalacije ventilskih ostrva su poznati. Opseg ventilskih ostrva firme Festo nudi dodatne koncepte hibridne instalacije, obezbeđujući maksimalnu ekonomičnost za date aplikacije. Ovakva rešenja kombinuju, na primer, decentralizovane lance upravljanja sa malim ventilskim ostrvima i kratke puteve do aktiviranih pogona sa centralizovanim fieldbus čvorom maksimalne ekonomičnosti. Ventilska ostrva se isto tako mogu koristiti i za efikasnu kontrolu električnih pogona. Kontroleri CPX-CMXX, CPX-CM-HPP i CPX-CEC-M1 ispunjavaju sve moguće zahteve za kontrolu pokretanja, od koordinisanih pokreta u više osa, do ugrađene kontrole kompleksnih podsistema.

Proporcionalna pneumatika na terminalima

Još jedan dokaz da je tehnologija ventilskih ostrva spremna za 21. vek je dostupnost čitavog niza specifičnih rešenja za aplikacije, zasnovanih na ventilskim ostrvima firme Festo. Čitava serija trenutnih primera uključuje integraciju modularnog proporcionalnog ventilskog sistema VPPM u ventilsko ostrvo MPA. Ovo znači da se mogu obezbediti rešenja i za najzahtevnije primene, kao što su izvijanje i sečenje rolni u industriji pakovanja. U ovom kontekstu, VPPM ventili dokazuju svoju vrednost kao inteligentni kontroleri za sve vrste zahteva pokretanja, kontrolišući pneumatske pogone i u odnosu na snagu i na brzinu.


Više informacija: Festo Beograd, Toplice Milana 14a, 11050 Beograd, Tel:+381 11 289 2295, e-mail:info@festo.rs, http://www.festo.rs