Analogni enkoder omogućava direktnu manipulaciju signalima unutar elektronskog dela uređaja i prvenstveno je namenjen nza visoko dinamične aplikacije gde je potrebna fina kontrola ubrzana i brzine do 24 m/s. QUANTiC enkoderski sistem integriše Renishaw optičke filtere i interpolacionu tehnologiju da bi se kreirao super-kompaktni, robusni, inkrementalni enkoder sa otvorenom optikom.


www.renishaw.com