Najnovije tehnologije daljinskih očitavanja uređaja konačno su našle primenu i u tehnici grejanja. Radio očitavanja merača utroška toplotne energije – kalorimetra, razvijeno od strane “DANFOSS”-a u mnogome olakšavaju očitavanje i fakturisanje potrošene toplote. Više nije potrebno ulaziti u svaku toplotnu podstanicu, stan ili fabrički krug već jednostavnim prolaskom pored objekta u kome se nalazi ugrađeni HYDRO-RADIO 868 transmiteri, informacija o potrošenoj energiji se prenosi do prijemnika. Sada je moguće očitavanje merača kada god poželimo, bilo gde i uz minimum truda.

 

Transmiter podataka može se isporučiti sa novim uređajem (kompaktna verzija) ili se može nadograditi na već postojeće kalorimetre (externa verzija).

Transmiter podataka HYDRO-RADIO 868, bez obzira da li se radi o  kompaktnom ili externom tipu, sastoji se od elektonske jedinice koja prikuplja i čuva informaciju koju odaje pulser. Radio modul prenosi serijski broj uređaja, izmerene vrednosti potrošnje i druge informacije svakih 8 sekundi 12 godina bez menjanja baterija.

Bluetooth Receiver 868 se koristi za daljinsko očitavanje podataka koje emituje HYDRO-RADIO 868. Bluetooth Receiver 868, koji osoba koja vrši očitavanje nosi sa sobom, automatski vrši prebacivanje podataka na džepni PC računar HUDRO-POCKET.  Bluetooth Receiver 868 za prenos podataka koristi radio signal od 868 MHz ISM. Ugrađena baterija može da radi 15 časova bez dodatnog napajanja električnom energijom. Rastojanje od odašiljaoca signala zavisi od okruženja i iznosi oko 400 na otvorenom prostoru do 30 metara u zatvorenom prostoru. Interna memorija Receivera može da sačuva 256 primljenih radio “telegrama”, pre prenosa na džepni PC.  Sa džepnog PS računara USB-om se podaci prenose u bazu podataka na stabilnom računaru. Instalacijom HYDRO-SOFTWARE-a svi podati se unose u bazu podataka prema serijskom broju koji je karakterističan za svaki uređaj i vezan za konkretnog potrošača.

Bitna je činjenica što se ceo postupak može još više uprostiti tako što bi se očitavanje vršilo ne samo za kalorimetre nego i za sve ostale merače utroška npr. Vodomere, gasomere, strujomere… Tada je moguće formirati bazu podataka za sve merače jednog potrošača gde će u mnogome biti olakšano očitavanje i naplata. Ovakvi pilot projekti već su ugrađeni u nekoliko gradova u Italiji, a nije daleko ni dan kada će ova nova tehnogija naći primenu i u drugim gradovima Srbije. Prvi koraci načinjeni su u Beogradu, Požarevcu, Senti.


Više informacija: TermoservisPlus d.o.o., Batutova 6, 11000 Beograd, Srbija, http://www.termoservis.co.rs