Ukratko o termalnim uljima i  primeni
Industrijski procesi koji zahtevaju grejanje na  temperature više od 100°C ranije su izvođeni sa vodenom parom. Problem koji se javlja pri realizaciji takvih sistema je povećanje pritiska zasićene pare. Dve karakteristične vrednosti koje se lako mogu uporediti su  za temperature od 300°C i 350°C. Za temperature vodene pare od  300° C pritisak bi bio 90 bara a za 350°C pritisak pare bi bio 150 bara. Ovo donosi velike probleme u tehničkom rešavanju ovih sistema. U novije vreme u industrijskim procesima grejanja sa zahtevima za višim temperaturama  koriste se  veoma često  termalna ulja koja su veoma dobri prenosnici toplote .

Glavna osobina svih termalnih ulja je  da se postizanjem visokih temperature pritisak ne povećava. Termalna ulja mineralnog porekla služe za postizanje temperature do 300°C a termalna ulja sintetičkog porekla mogu da postižu i 400°C.

Prednosti  sistema  sa termalnim uljima u odnosu na toplovodne sisteme   su:
·    temperature do 300°C pri  atmosferskom pritisku
·    precizna regulacija izlazne temperature
·    nepostojanje hemijske pripreme vode  jer nema ni pojave korozije u sistemu
·    otpornost na niske temperature
·    nizak nivo buke  i  manji troškovi održavanja
·    mogućnost da jedna grejna instalacija   napaja više potrošača sa različitim zahtevima
·     Izuzetno podesni za računarsko upravljanje celim  procesom
·    Investiciona opravdanost
·    Glavna prednost je mogućnost da se istim fluidom vrši i grejanje i hlađenje u projektovanom tehnološkom procesu što je i glavni  projektni zadatak kod procesa pritisnih termoformiranja

Nedostaci  ovih sistema su :
·    Termalna ulja pri pregrevanju iznad maksimalno dozvoljenih temperatura imaju pojavu tzv. koksovanja tj. stvaranja čađi
·    Ukoliko vrelo ulje temperature iznad 60°C  dođe u dodir sa vazduhom postoji opasnost od pojave oksidacije – starenja
·    Svaki sistem zahteva posebnu pumpu za cirkulaciju

Područja  primene sistema sa termalnim uljima su danas veoma široka i to su mnoge oblasti hemijske industrije, industrije prerade i izrade plastičnih materijala, proizvodnje asfalta i betona , rafinerija ulja, raznih oblasti prehambrene industrije i industrije hrane, industrija deterdženata, drvna industrija, papirna industrija, tekstilna industrija ,mašinska i elektro industrija kao i sistemi grejanja zračenjem velikih hala, sportskih objekata, staklenika,bolnica, hotela, …

Zahtevi konfiguracije sistema sa termalnim uljima
Standard  DIN-4754 (Wärmeübertragungsanlage mit anderen Flüssigen Wärmeträgern als Wasser)  definiše tehničke uslove  koje moraju zadovoljiti sistemi sa termalnim uljima. Svaka  instalacija sa termanlnim uljem mora da ima :
·    Kotao termalnog ulja
·    Cirkulacionu pumpu
·    Ekspanzionu posudu
·    Sud za odvazdušenje
·    Pomoćne sudove za punjenje i pražnjenje instalacije sa potrebnom opremom
·    Cevovode, odgovarajuću armaturu i sisteme za automatsko upravljanje

Osnovni principi rada su :
·    Cirkulacija termalnog ulja u instalacji je prinudna pomoću pumpe za termalna ulja a sistem može biti otvoren ili zatvoren .
·    Termalna ulja pri zagrevanju nemaju porast pritiska ali imaju povećanje zapremine . Dilatacijski koeficijent termalnog  ulja  β = 0,063 Vol.%/°C pa ekspanzione posude moraju biti od 1,3 do 1,5 zapremine ukupne količine ulja.

Primer izvedenog tehnčkog rešenja sistema
Skraćeni projektni zadatak izvedenog tehnčkog rešenja je bio
·    da se u procesu pritisnog termoformiranja  u četvorosekcijskim  alatima  dve prese od 400 tona  i jedne prese od 600 t,  vrši strogo kontrolisano zagrevanje i hlađenje alata preme zahtevanom dijagramu.
·    da izvor energije bude elektro kotao sa termalnim uljem

Piše: Ilija Jaraković dipl. inženjer


Više informacija: SERVOTEH d.o.o., Ugrinovačka 163, 11272 Dobanovci, Beograd, Tel: +381 (11) 31-41-564, +381 (11) 373-29-59, http://www.servoteh.rs