U Mitsubishi paleti robota nalazi se preko 200 varijacija modela: SCARA, micro, assembly i roboti sa šest-stepena-slobode koji mogu rukovati teretom do 20 kg.

Fleksibilnost – trenutan odgovor na promenu zahteva
Ubacite šest kolačića u kesicu pre podne, a popodne dvanaest u blister korišćenjem istog robota. Biti konkurentan na tržištu znači omogućiti brze promene moda rada. Naši roboti se brzo prilagođavaju promenama kapaciteta, količine i osobina. Maksimalizovanom fleksibilnošću skraćuje se proizvodni ciklus čak i uz česte promene karakteristika proizvoda. Mitsubishi roboti mogu obavljati veći broj različitih operacija jednu nakon druge: uzimanje proizvoda sa gomile i smeštanje na konvejer, ubacivanje u mašinu i najzad uzimanje gotovog proizvoda iz mašine.

Efikasnost – maksimalna funkcionalnost
Robot može raditi 24/7 dana, uvek konstantnom brzinom, bez potrebe za pauzama ili godišnjim odmorima. Svojom visokom preciznošću, smanjuje količinu škarta i osigurava kvalitet i profitabilnost. Bez obzira što se robot kreće, odgovarajućim softverom, možemo minimalizovati bespotrebne pokrete robotske ruke. Robusno su konstruisani da rade repetativne zadatke bez zamora i pojave grešaka.

Produktivnost – skoro perfektan proces
“Svaka sekunda se broji” je izreka koja je posebno opravdana pri masovnoj proizvodnji. Kombinujući brzinu, preciznost i tačnost, roboti su idealni kada je potrebno brzo proizvesti veliki broj proizvoda. Naš holistički pristup će bolje zadovoljiti vaše potrebe, jer mi sagledavamo širu sliku: analizirajući aplikaciju predložićemo optimalni raspored opreme, minimalizovati kretanje robota, ukolniti kritična mesta i dobiti rešenje koje će obezbediti maksimalnu produktivnost.

Cena rada – kvalitet uz manju cenu rada
Zahvaljujući preciznosti i kontroli koji roboti poseduju eliminisaćete škart koji je svojstven ljudskom radu. Sposobnošću da rade u teškim uslovima repetitivne poslove za koje ljudi nisu sposobni bez pada produktivnost, roboti povećavaju bezbednost i smanjuju troškove proizvodnje. Ulaganje u Mitshubishi robote se brzo vraća kroz smanjenje vremena obustave proizvodnje, snižavanje troškova radnika, smanjivanje količine škarta i povećanje produktivnost i ujednačenjem kvaliteta proizvoda.

Kompaktan raspored – više u manjem
Nema potrebe za dodatnim prostorom i bezbedonosnim merama, jer naši roboti rade tik uz proizvodne mašine. Mitsubishi roboti zauzimaju veoma malo mesta i imaju veliku nosivost, što ih čini idealnim za izuzetno-brze i naročito-precizne operacije.

Bezbednost – ne dozvoljavajte ljudima ono što roboti mogu uraditi bezbednije
Ukoliko se radi u opasnom okruženju ili je potrebno podići objekat koji je teško zahvatiti bolje je koristi Mitsubishi robota. Svi naši proizvodi su dizajnirani da zadovolje najviše standarde bezbednosti propisane za robote. Sa Mitsubisni robotima koji obavljaju brze i repetitivne zadatke, ljudstvo se može uputiti na rad u nadzoru, van opasnih radnih uslova.


Idealni aplikacije gde će roboti smanjiti troškove i povećati produktivnost su:

 • Rukovanje materijalom – pametno, pažljivo. Roboti su dizanirani da pažljivo rukuju osetljivim objektima, smanjujući mogućnost njihovog oštećenja. Naši roboti inteligentno interaguju sa konvejerima,  mehanizmima za indeksiranje, fiderima materijala i drugim sistemima za rukovanje kako bi precizno pozicionirali dolazeće objekte i pomerili ih kroz različite  segmente proizvodnog procesa.
 • Pozicioniranje – uzimanje i postavljanje visokih performansi. Zgabiti neki objekat i postaviti ga na željenu lokaciju – deluje kao jednostavan zadatak, ali traži izuzetnu preciznost i tačnost. Mitsubishi roboti mogu  uzimati i pozivionirati objekte izuzetno brzo i bezbedno povećavajući produktivnost bez oscilacija u brzini koje su svojstvne ljudskom radu.
 • Uklanjanje materijala – selektivno razvrstavanje. Čak ni najobučeniji radnik ne može male i oštre površine precizno ostrugati i ispolirati i savršeno opseći višak. Mitsubishi poseduje sofisticirane robote koji mogu precizno obraditi metal i plastiku. Uklanjanje materijala danas predstavlja znatnu stavku u proizvodnji, gde Mitsubishi roboti pružaju pristupačna rešenja visokih performansi.
 • Sastavljanje – povećanje efikasnosti cele linije. Centralno postavljen roboti na jednoj liniji može raditi punim kapacitetom kada su mu dostupni svi delovi potrebni da se sastavi proizvod i pošalje na dalju obradu.
 • Točenje – brzo i pouzdano. Uzimanje posude, postavljanje, punjenje hemikalije i onda ponavljanje – točenje je repetitivna aplikacija idealna kao robotska aplikacija posebno ako je u pitanju štetna ili opasna hemikalija: farbe, ulja, toksične industrijske tečnosti. Upotreba robota je opravdana i kada je potrebno obezbediti izuzetnu higijenu kao na primer u prehrambenoj industriji.
 • Pakovanje i paletiziranje – usavršena aplikacija. Mitsubishi rešenje za pakovanje i paletiziranje nudi fleksibilnost i snagu. Bez obzira na veličinu, oblik ili težinu objekata koji se pakuju naši roboti će ih dohvatiti, preneti i pridržati, nežno spustiti i upakovati. U slučaju potrebe, Mitsubishi roboti se lako reprogramiraju i uz zamenu alata u vrlo kratkom vremenu pakovati i paletizirate sasvim različite proizvode.


Najčešća primena robota danas je u industrijskim primenama kao što su:

 • Pakovanje hrane i pića – Automatizacioni procesi u prehrambenoj insutriji i industriji pića zahtevaju delikatno i bezbedno pomeranje kvarljive robe, za šta su idealni naši roboti koji mogu raditi brzo, precizno i pažljivo. Mitsubishi nudi prava rešenja za pakovaje, uzimanje-i-stavljanje, rukovanje materijalima i natakanje.
 • Opšta proizvodnja – Sve kompanije se međusobno razlikuju, ali sve imaju istu potrebu za što većom produktivnošću i maksimalnim kvalitetom proizvoda. Bez obzira koja je vaša grana industrije naši prilagodljivi roboti mogu unaprediti vašu proizvodnju i obezbediti veći profit.
 • Automobilska industrija – Od montaže panela i zavarivanja pa do farbanja, Mitsubishi roboti poseduju potrebnu preciznost, snagu i efikasnost. Naši roboti su brzi, pouzdani i fleksibilni i uvek povećavaju produktivnost i smanjuju troškove.
 • Elektronska industrija – Da bi se obezbedila masovna izrada kompjutera, mobilnih uređaja ili telefona, brza montaža poluprovodničkih elemenata se vrši našim robotima brzo, ujednačeno kvalitetno i pouzdano. Da bi se postigao sličan nivo kvaliteta manualno potrebno je angazovati veći broj edukovanog osoblja i pojačanu kontrolu kvaliteta što drastično uvećava troškove u odnosnu na robotsko rešenje.
 • Zdravstvo – Greške su neoprostive kada je u pitanju spasavanje života. Bez obzira da li se radi na liniji za proizvodnju tableta ili sirupa protiv kašlja, Mitsubishi roboti svojom brzinom, tačnošću i preciznošću obezbeđuju vrhunski kvalitet proizvoda. Roboti mogu puniti, pakovati i paletizirati lekove superiornom brzinom. Kada je u pitanju medicinska oprema i uređaji, roboti mogu sastavljati, rukovati materijalima ili vršiti uklanjanje viškova materijala vrhunskom preciznošću, neophodnom jer bi i najmanja greška prouzrokovala teške posledice.

Više informacija: INEA SR d.o.o., Ul. Karadjordjeva 12/217, 11300 Smederevo, Republika Srbija, Telefon:  + 381 26 4615 401  , http://www.inea.rs