Prevrtač preformi PET boca (PET Bottle Pre-form Dispenser) koristi se za pražnjenje oktabina punih pretformi PET boca u korpu mašine za duvanje PET boca u fabrici.

PET-Recycling, Bottle-to-Bottle

PET boce se izrađuju u specijalnim mašinama sa kalupima duvanjem vazduha u pretforme.

Pellet_Preform_Bottle

ICM Electronics je ranije proizveo i instalirao prevrtač pretformi u pogonu kompanije Palanački Kiseljak a.d. u Kiseljaku koja već 120 godina proizvodi mineralne vode. Video na kome možete videti rad tog prevrtača možete pogledati na: http://youtu.be/iaDZkCI72u0 .

pretovarivac1Novi prevrtač ICM Electronics je proizveo i instalirao u fabrici ulja Bimal iz Brčkog. Ovaj put bilo je potrebno prevrtač specijalno prilagditi prostoru u pogonu investitora. Tradicionalni prevrtači obično imaju ulaz za paletu sa zadnje strane. Kako prostor i položaj mašina sada nisu dozvoljavali mogućnost da se paleta ulaže s’ traga, ICM je prilagodio prevrtač tako da se paleta ubacuje sa strane.

zavesa

Prevrtač na sebi ima vrata sa bezbednosnom bravicom i svetlosnom zavesom koji omogućavaju bezbedan rad mašine.

Video sa prevrtačem instaliranim u Bimalu možete pogledati na: http://youtu.be/qufkqnIBOrg .


Više informacija: ICM electronics d.o.o., Branka Bajića 46/3, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel:  +381 21 6518-458 , Tel:  +381 21 6518-777 , http://www.icm.rs