• FX1N PLC -proširivi kontroler osnovnog nivoa
  • Visoko-preciznispecijalizovani analogni blok 
  • FX1N-BAT zaneprekidan rad
  • Pregledan ispispodataka na 4,5 inčnom displeju GT1030

Prehrambena industrija je nezaobilazni deo našeg svakodnevnog života. Da bi se proizveo široki asortiman uobičajenih proizvoda, rešenja se neprekidno modifikuju i poboljšavaju kako bi se obezbedila konkurentnost na tržištu.

FX1N – PLC osnovnog nivoa sa mogućnošću nadogradnje
Peć sa konvejerom je tipično postrojenje koje se može videti u prehrambenoj industriji, ali je kao aplikacija primenjivo i u automobilskoj, farmaceutskoj i industriji keramike. Rešenje se u prinicipu bazira na analognoj kontroli sa sekundarnom automatizacijom pozicioniranja. FX1N se nameće kao idealno rešenje u ovoj prilici jer obezbeđuje odgovarajuću brzinu procesiranja, ima mogućnost kontrole do 128 I/O tačaka i poseduje niz karakteristika koje mu omogućavaju da izvrši efikasnu analognu kontrolu.

Efikasna analogna kontrola
Kod pekarske peći sa konvejerom od najveće važnosti je da se optimizuje rad grejačima. Da bi se to uspešno učinilo, sistem se bazira istovremeno i na analogno-digitalnom i na digitalno-analognom upravljanju. Uz specijalizovane Mitsubishi Electric funkcijske blokove, zagrevanje pećnice može se prilagoditi specifičnim potrebama.

Analogno-digitalno upravljanje je neophodno za nadzor temperature pećnice i za tu svrhu se koristi FX2N-4AD-PT blok na koga je moguće povezati 3-žični senzor (PT100) koji meri opsege temperature od -100 do +600˚C. Rezolucija od 0,2 do 0,3˚C preporučuje primenu ovog rešenja i tamo gde je potrebna izuzetno precizna kontrola temperature.

Da bi se obezbedila kontrola izlaza ka grejaču, koristi se FX2N-4DA koji može kontrolisati do 4 grejača. Na ovaj način omogućena je primena i tamo gde je potrebno napraviti nekoliko temperaturnih zona. Tačnost ove jedinice može biti 5mA ili 20μA, sa izuzetnim vremenom akvizicije podataka od 2,1ms za sva 4 kanala.

Korisnik može podesiti PID kontrolu u zatvorenoj petlji koja zadovoljava potrebe i u najkompleksnijim aplikacijama.

Kontrolni sistem može upravljati i invertorom konvejera i na taj način kontrolisati brzinu konvejera.

FX1N-BAT pouzdan export
FX1N-BAT je dizajniran da čuva podatke u trajanju od godinu dana, te na taj način sprečava gubitak informacija u slučaju pražnjenja kondenzatora u glavnoj FX1N jedinici. Sa druge strane, ova jednica omogućava da se izvrši podešavanje PLC-a pre isporuke. Ovako isprogramirana jedinica je potpuno operativna odmah nakon uključivanja, što eliminiše sve probleme koji se javljaju prilikom setovanja sistema.

GT1030
Kod današnje opreme za preradu hrane, poželjno je da se sa istim postrojenjem može dobiti veći broj različitih proizvoda. Neophodno je da aplikacije omogućavaju rad sa različitim proizvodima, i da je prelazak izjednog u drugi mod rada, vreme potrebno za podešavanja, što manje. GOT1000 ima mogućnost da čuva podešavanja pa se promena moda rada svodi na jedan pritisak dugmeta.

GOT1030 je takođe prepun osobina koje krajnjem korisniku olakšavaju rad i obogaćuju interakciju između korisnika i aplikacije. Za startovanje kritičnog zadatka, kod 4,5” wide touch panela, potrebno je simultano pritisnuti dva dugmeta, što smanjuje šansu da se on startuje nepažnjom. GPT1030 takođe poseduje časovnik realnog vremena, veoma zgodnu funkciju, koja omogućava implementaciju automatskog uključivanja i iskljčivanja uz pomoć HMI-a.

Zbog naprednog dizajna kućišta panela GT1030, moguća je i vertikalna i horizontalna montaža, u zavisnosti od potrebe u aplikaciji.


Više informacija: INEA SR d.o.o., Ul. Karadjordjeva 12/217, 11300 Smederevo, Republika Srbija, Telefon: + 381 64 68 55 187 ili +381 64 190 83 57, http://www.inea.rs