Visoka škola elektrotehnike i računarstva (VISER) osnovana je 1974. godine kao Viša elektrotehnička škola. Od 2002. godine nastavni planovi i programi su izmenjeni i osavremenjeni po najvišim zakonskim standardima, a studije od tada traju tri godine. Od akreditacije 2007. godine, naziv škole promenjen je u Visoka škola elektrotehnike i računarstva.

Misija škole je da stalnim unapređivanjem studijskih programa, pruži studentima aktuelna znanja, umeća i veštine koja će im omogućiti da uspešno rade u oblastima elektronike, energetike, automatike, telekomunikacija, računarstva, informacionih i multimedijalnih tehnologija i elektronskog poslovanja. Obrazovni proces u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva odvija se po studijskim programima i nastavnim metodama koje se neprestano inoviraju, čiji je cilj da studenti ovladaju najaktuelnijim znanjima, umenjima i veštinama, da se osposobe za kreativan rad i time steknu sigurnu osnovu za uspešno zapošljavanje.

vets zgrada

Želja za realizacijom obrazovnog procesa visokog kvaliteta podstiče rukovodstvo i kolektiv Visoke škole elektrotehnike i računarstva na konstantno usavršavanje, kako bi savesnim i osmišljenim radom doprineli eri inovacija, stvarajući eminentne stručnjake budućnosti. Uspešnom postizanju postavljenih ciljeva doprinose zahtevi standarda ISO 9001:2001 sistema menadžmenta kvalitetom, koje škola potvrdjuje posedovanjem standarda Quality Austria ÖQS i IQNet.

Škola je propoznatljiva prema svojoj orijentaciji ka modernim tehnologijama, čije izučavanje i razvoj ne bio kvalitetan bez adekvatnih nastavnih centara i specijalizovano opremljenih laboratorija.

studio_1

Nastavni centri :

 • ECDL test centar (European Computer Driving Licence)
 • Računarski centar
 • Centar za razvoj i istraživanje
 • CISCO školski centar (Cisco Network Academy)
 • Microsoft IT Academy

CISCO_03

Specijalizovane laboratorije :

 • Multimedijalni digitalni HD TV studio
 • Audio studio
 • Multimedijalna računarska laboratorija
 • Studio za animaciju i obradu slike
 • Laboratorija za automatiku
 • Laboratorije za vozila
 • Laboratorija za elektroniku
 • Laboratorija za merenja i telekomunikaciju
 • Laboratorija za obnovljive izvore energije
 • Laboratorija za električne mašine i pogone
 • Laboratorije za računarske mreže i operativne sisteme
 • Laboratorija za računarske periferije, montažu i servisiranje

Škola podržava sistem učenja putem Interneta E-learning, koji je interaktivan i potpuno orjientisan prema studentu. Sistem je realizovan i podržan platformom Moodle.

Osnovne strukovne studije traju šest semestara I nastava se izvodi na osam studijskih programa, a to su :

 • Automatika I sistemi upravljanja vozilima
 • Elektronika I telekomunikacije
 • Nove energetske tehnologije
 • Računarska tehnika
 • Audio i video tehnologije
 • Nove računarske tehnologije
 • Nove računarske tehnologije – na daljinu
 • Elektronsko poslovanje

Za svaki predmet svakog studijskog programa predvidjeno je 75 časova aktivne nastave po semestru. Studijski programi se realizuju kroz 6 semestara. Svi predmeti su jednosemestralni. U trećoj godini školovanja izradjuje se završni rad i obavlja stručna praksa. Po uspešnoj odbrani završnog rada student dobija zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, čime stiče 180 ESPB bodova.

Visoka škola elektrotehnike i računarstva u Beogradu upisuje studente na šest studijskih programa specijalističkih studija :

 • Elektronika i telekomunikacije
 • Mehatronika
 • Multimedijalne tehnologije i digitalna televizija
 • Nove energetske tehnologije
 • Nove računarske tehnologije
 • Sigurnost informaciono komunikacionih sistema

Na specijalističke studije mogu se upisati kandidati koji su prethodno završili osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije i Master studije. Specijalističke strukovne studije traju godinu dana i nose 60 ESPB bodova.

Po novom zakonu o Visokom obrazovanju, predvidjeno je uvodjenje Master strukovnih studija i Visoka škola elektrotehnike i računarstva je trenutno u procesu akreditacije za dva studijska programa :

 • Elektrotehničko inženjerstvo
 • Informaciono inženjerstvo

Obzirom da je trajanje Master studija dve školske godine, po završetku studija, student stiče 300 ESPB bodova i zvanje Master inženjer strukovnih studija.


Više informacija: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Vojvode Stepe 283, 11000 Beograd/Voždovac, Srbija, tel:  011/2471-099, web: www.viser.edu.rs