Optički signali u svakodnevnoj upotrebi
Signalna tehnologija nam danas nudi mogućnost izbora velikog broja kako zvučnih, tako i svetlosnih signala. Optički signali se mogu naći na svakom koraku, od saobraćajne rasvete do alarmnih sistema. Mnogobrojne primene se mogu videti i u industriji, pre svega u signalizaciji statusa mašine.

Izvori svetlosti
Svetlost se može generisati na više načina. Signalna tehnologija najčešće koristi sijalice, halogene lampe, cevi sa električnim pražnjenjem i LED-ove.

Sijalice sa užarenom volframovom niti imaju visoku radnu temperaturu i isijavaju svetlost u širokom spektru. Mi je uočavamo kao vrlo sličnu sunčevoj svetlosti. Vremenom volframova nit isparava i kada se utanji do kritične debljine dolazi do njenog prekida te sijalica više ne funkcioniše. Ovaj proces se ubrzava u prisustvu kiseonika, pa se stoga ovakve sijalice prave u staklenim telima.

Halogene sijalice su one u kojima je volframova nit obložena malom količinom halogenog elementa. Na taj način se produžava radni vek sijalice i stabiliše intenzitet svetlosti tokom eksploatacije.

Cevi sa električnim pražnjenjem se sastoje od staklene cevi ispunjenje ksenonom u kojoj se nalazi elektroda pod visokim naponom. Električna pražnjenja daju svetlost izuzetno velikog intenziteta.

LED svetiljke su konstruisane upotrebom poluprovodičke tehnologije i imaju izrazito malu potrošnju. Kada je LED sijalica upaljena, rupe u poluprovodničkoj strukturi se ispunjavaju elektronima, a energija se emituje u vidu zračenja fotona. U zavisnosti od vrsta poluprovodnika dobija se svetlost različitih boja, npr. GaAsP rezultuje crvenom bojom.

LED svetiljke sa mnogo prednosti
LED svetiljke nude mnoge prednosti u odnosu na druge izvore svetla:

  • manje dimenzije
  • manja potrošnja
  • manje zagrevanje
  • dug radni vek i do 50.000 sati
  • mogućnost generisanja svih osnovnih boja
  • otpornost na vibracije i udarce
  • trenutno sijanje

Osnovne jedinice
Najvažnije jedinice su: lumen, kandela i lux.

Lumen (jedinica lm)
Intenzitet svetlosnog snopa se meri u lumenu i on se odnosi na kompletan vidni deo spektra svetla koje emituje izvor. Definiše se kao proizvod kapaciteta zračenja i karakteristike osvetljenosti koja se preuzima iz grafikona. Maksimum krive je na 555 nm, jer je za tu talasnu dužinu oko najosetljivije.

Kandela (jedinica cd)
U signalnoj tehnici bitan je samo deo svetla koji se emituje u željenom pravcu. Ta količina se izražava u kandelama kao proizvod intenziteta svetlosnog snopa i prostornog ugla.

Luks (jedinica lx)
Gustina svetlosti je važna karakteristika instalacije za osvetljavanje. Ona je mera osvetljenosti nekog prostora. Kako kandela opisuje izvor, tako luks opisuje osvetljenost prostora i to kao odnos intenziteta svetlosnog snopa i veličine obasjane površine.

Tipovi signalnih uređaja
Razlikujemo permanentne i trepćuće svetiljke, kao i svetiljke sa rotirajućim ogledalom. Odgovarajući tip svetiljke se bira u zavisnosti da li se koristi za upozorenje ili za prikaz informacija.

Signalna tehnologija se oslanja uglavnom na zelenu, crvenu, žutu, plavu i belu boju, i dijagram pokazuje položaj boja u spektru.

Iskustvo i Know-How – prava kombinacija
WERMA se može osloniti na mnoge godine iskustva i izvrsnog znanja u oblasti optičke signalizacije. Naši tehničari su istraživali fundamentalne principe svetlosnog razlivanja godinama i u skladu sa tim razvijali su nova kućišta za svetiljke.

Pouzdana LED tehnologija
WERMA je lider na tržištu LED tehnologije paralelno sa tehnologijom upotrebe konvencionalnih i halogenih sijalica. Čak i trepćuće svetiljke se mogu uspešno proizvoditi u LED tehnologiji. Werma koristi tri tehnologije: COB, SMD i WL.

  • COB (Chip-on-Board) tehnologija podrazumeva jedan LED čip pričvršćen na PCB.
  • SMD LED čip je već u kućištu koje se postavlja na PCB uz ostale kompenente u samom WERMA proizvodnom pogonu.
  • Wl (Super-Flux modeli) se karakterišu ekstremnim intenzitetom i koriste se tamo gde signal mora biti posebno sjajan.

 


Više informacija: Sobel d.o.o., Ustanička 125-I, Šumice, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: 011/3087-507, 3087-064, http://www.sobel.rs

Aleksandar D.
Follow me