Kompanija HENNLICH je u skladu sa sajamskim sloganom

“Vreme je za nove tehnologije” na 63. Međunarodnom Sajmu tehnike predstavila najnovija dostignuća na polju:

energetskih lanaca, visokofleksibilnih kablova, kliznih ležajeva, sistema za linearno kretanje, mlaznica, zaptivača,

sistema i opreme za podmazivanje, opruga, pumpi i dozirnih sistema, merno regulacione opreme, vazdušnih hladnjaka,

topova za suzbijanje prašine, izmenjivača toplote, pneumatike, filtera, armature, zaustavljača plamena i uređaja za pretovar.

U korak sa trendovima i inovacijama HENNLICH prodajni asortiman podrška je industrijama na putu racionalizacije troškova, skraćenja perioda zastoja, povećanja produktivnosti i pouzdanosti u radu.

KONTAKT: HENNLICH d.o.o. Radomira Markovića 1 11000 Beograd, Srbija +381 11 63 098 17 e-mail: office@hennlich.rs www.hennlich.rs