Spreman IoT Edukativni Paket

Nova edicija zasnovana na kolaborativnoj robotskoj tehnologiji


Više informacija: FANUC Serbia d.o.o., Kralja Petra I Karađorđevića 92a, 22330 Nova Pazova, Telefon: +381 22 2150324, E-mail: info@fanuc.rs, www.fanuc.rs