Bez obzira koja je mašina u pitanju, prilikom instalacije potrebno je zadovoljiti različite zahteve. Podloške za nivelisanje imaju sidrišta za pričvršćivanje za pod, koja podnose velika horizontalna opterećenja. Postoji i čitav niz proizvoda za formiranje mobilnih mašinskih rasporeda, gde je bitno postojanje izolacionog sloja i lakoća instalacije. Kod ovih sistema nema potrebe za dodatnim ankerisanjem za podlogu.


www.norelem.de