PTFIX blokovi su individualno konfigurisani i potrebno ih je sam otpakovati i u graditi. Mogu se koristiti za razdvajanje signala brzo i lako, kao i za implementaciju osigurača i komponenti. Postoje tri različite verzije – TG za različite izolacione i osiguračke elemente i povezivanje komponenti, MT sa integrisanim “knife” isključivanjem i MTL sa modifikovanim “knife” isključivanjem ugrađenom ručicom.


www.phoenixcontact.com