Festo VUVG nova serija ventila nudi jeftinija rešenja u aplikacijama gde je instalacioni prostor smanjen ili gde se zahteva više performansi od zadate veličine ventila.
VUVG ventili su posebno pogodni za primenu u automatici gde se traži jeftinije, kompaktnije i tehnološki univerzalno rešenje sa velikim protokom vazduha. Ovakve primene u industriji se mogu naći u elektro industriji, proizvodnji solarnih panela, tekstilnoj i industriji pakovanja. Kompaktne dimenzije i mala težina čine ih savršenim za aplikaciju na automatske manipulatore kao na primer robotsku ruku.

Manje prostora, više performansi

Ova serija ventila postavlja nove standardne i nudi bolji odnos veličine i performansi. Za korisnike to znači da u 90% slučajeva mogu koristiti manje VUVG ventile u poređenju sa ventilima drugih priozvođača. U poređenju sa ventilima iste veličine korisnici imaju 100% veći protok vazduha i veću brzinu radnih ciklusa. Dodatni faktor novčane uštede je u tome što su 2×3/2 ventili integrisani u jedno telo ventila. Samo jedan VUVG ventil može kontrolisati dva cilindra jednosmernog  dejstva pri čemu je samim tim prostor neophodan za instalaciju prepolovljen.

Koncept niza pojedinačnih ventila osigurava maksimalne performanse

Tajna koja stoji iza visokih performansi je patentirani koncept niza ventila, koji sami za sebe predstavljaju kompaktne module. Unutrašnja struktura zaptivanja kao i reljefna struktura zaptivki daje mogućnost većim protocima i povećava radni pritisak na 10 bar-a.
Brži ciklusi su omogućeni višim radnim pritiscima, kao i mogućnošću primene manjih cilindara za iste zadatke. Na primer VUVG ventil korišćen sa DSNU cilindrom prečnika 25mm i hodom 160mm i dužine creva 350mm na 10 bar-a pruža vreme izvlačenja klipnjače koje je 88% brže nego korišćenjem ostalih konkurentnih ventila iste veličine. VUVG blok ventila omogućava takođe i odvojene zone pritiska.
VUVG nema prelazak između vazdušnih kanala što je inače uobičajeno kod drugih ventila.

Brz i jednostavan za ugradnju i puštanje u rad

Instalacija ovih ventila je izuzetno laka jer je Festo našao način da eliminiše potrebu za adapterima i komponentama za montažu. Otvori na stranama tela ventila omogućuju montažu bez ikakvih posebnih priprema. To znači da se ventilski blok može formirati od pojedinačnih ventila bez dodatnih komponenata. Različite zone pritiska se postavljaju brzo i lako pomoću separatora. U ventile je ugrađen i LED indikator vidljiv  360 ° zbog bolje preglednosti.

Smanjeni troškovi naručivanja i logistike

Koncept fleksibilne električne konekcije smanjuje kompleksnost naručivanja i održavanja zaliha komponenti, što je od posebnog značaja za korisnike sa različitim zahtevima za načinom napajanja. Telo ventila ne podlaže promenama, jedino što se menja je vrsta konekcije. Svejedno je da li korisnici teže M8 električnoj konekciji ili individualnoj konekciji, sve opcije dolaze u obzir. I na kraju, što je veoma  bitno, proces naručivanja je vrlo jednostavan zahvaljujući jasno definisanim narudžbenim kodovima.


Više informacija: Festo Beograd, Toplice Milana 14a, 11050 Beograd, Tel:+381 11 289 2295, e-mail:info@festo.rs, http://www.festo.rs