Kada je važna samo najbezbednija i najpouzdanija instrumentacija i cevni vodovi, setite se UNICOM-a koji vam može ponuditi PARKER HANNIFIN IPDE (Instrumentation Products Division Europe) proizvode.

Parker je posvećen usavršavanju postojećih i razvijanju novih inovativnih proizvoda koji su bezbedniji pri ugradnji, radu i u proizvodnji kako za ljude tako i za okolinu. Sa Parkerom ste u sigurnim rukama. Biti siguran ne znači i koštati više. Razvijanjem pametnijih, bržih, bezbednijih i čistijih proizvoda, Parkerovo rešenje može drastično smanjiti vreme i cenu ugradnje. Ukoliko želite da smanjite potrošnju energije, smanjite zagađenje i curenja, ili da povećate nivo zaštite životne sredine, Parker radi na jedinstvenim rešenjima koja vam može pomoći da ostvarite vaše ciljeve.

VENTILI
Parkerova ponuda ventila pruža inovativna rešenja za panelnu ugradnju i pojednostavljuje proces ugradnje, smanjuje potrebne komponente i značajno smanjuje rizik od blokiranja. Manje komponenti, smanjen rizik od blokiranja i inovativna rešenja koja štede prostor za panelnu ugradnju.

PONUDA:

 • HPRV-Proportional Relief Valves za visoki i niski pritisak sa PED sertifikatom
 • Ugaoni igličasti ventili za uprošćavanje panela
 • Igličasti ventili velikog otvora radi smanjenja rizika od blokade
 • 20.000 PSI (1.378,95 bar) Loptasti i igličasti ventili za regulacionu primenu visokih pritisaka

GLAVNE ODLIKE

 • Sa HPRV ventilom potreban vam je samo jedan ventil za širok raspon pritisaka. Ventili su sa CE oznakom i sertifikovani za najvišu kategoriju IV PED direktive. Ovaj ventil koji odgovara izrazito velikom opsegu pritiska (od 150 do 6000 psi, 10.3 bar – 414 bar) usled inovativnog dizajna sedišta i opruge. Kada kontra pritisak pređe vrednost sile zatvaranja opruge ventila, donje sedište se otvara i dozvoljava protok kroz izlazni otvor – koji može biti priključen na vod ili otvoren ka atmosferi.
 • Ugaoni HNV igličasti ventili dopuštaju instalateru ili projektantu da optimizuju prostor i komponente u sistemu kao što je instrumentacioni panel, paneli za kontrolu naftnih bušotina ili panela za havarijsko gašenje.
 • Naš novi igličasti ventil od 1/2” pruža  100% zatvaranje na širokom temperaturnom opsegu (-54°C do +538°C)
 • 20.000 PSI (1378,95 bar) loptasti i igličasti ventili

BLIZINSKO SPAJANJE
Eliminisanjem komplikovanih povezivanja i postavljanjem procesnih instrumenata, kao što su DP transmiteri, na  ili bliže procesnoj cevi, smanjuju se troškovi, eliminišu curenja i povećava bezbednost.


Šta je blisko spajanje?
Blisko spajanje predstavlja sistem za montažu instrumenta koji omogućava korisniku da poveže instrument direktno na procesnu liniju i primarni izolacioni ventil. Naziv tog sistema je CCIMS (Close-Coupled Instrument Mounting Solution). Najvažniji cilj ovoga je da poboljšanje tačnost merenja eliminisanjem dugačkih delova impulsnih vodova, krivina, i spojeva između procesne cevi i instrumenta, koji mogu izazvati pad pritiska i greške u merenju.

Sistem bliskog spajanja za montažu instrumenata za merenje može doneti brojne prednosti kako inženjerima zaduženim za instrumentaciju tako i inženjerima zaduženim za cevi i vodove, u rasponu od značajnog poboljšanja tačnosti merenja do prostije instalacije i smanjenja potrebe za održavanjem.

Parker IPDE (Instrumentation Product Division Europe) je stvorio sveobuhvatan niz rešenja za montažu manifolda za sve tipove mernih instrumenta-transmitera (za merenje dP, statičkog pritiska, protoka, nivoa) koristeći tehnologiju bliskog spajanja koja eliminiše impulsne linije i spojeve i tako poboljšava ukupnu pouzdanost i performanse mernih instrumenata.

Iako je svaki proizvod dostupan sa NPT navojem , Parker takođe nudi svaki manifold sa ‘A-LOK®’ kompresionim spojem, kako bi se eliminisao navoj i svaka potreba za zaptivkom – koja je uobičajeni uzrok curenja.

Izborom CCIMS-a možete biti sigurni da ste eliminisali potencijalna mesta curenja i učinili vaš proces čistijim i bezbednijim.

MANIFOLDI
Sa dugogodišnjim iskustvom u proizvodnji i razvoju manifolda Parker je u stanju da ponudi najširi asortiman manifolda. Parker manifoldi su napravljeni da nadmaše radne zahteve širokog opsega primena u različitim industrijama, naši manifoldi pružaju veliki izbor opcija za montiranje, konfiguraciju i veliki izbor materijala. Pored toga postoji asortiman ISO 15848 ‘Class A’ sertifikovanih proizvoda koji vam pomaže da ograničite uticaj na okolinu i da kontrolišete skrivene troškove.

Ekstremno niska emisija
Parker ispunjava zahtev  ISO 15848  pomoću smanjenja potencijalnih mesta curenja i razvijanjem novih tehnika zaptivanja. Loptasti i igličasti ventili koriste jedinstvenu kombinaciju dopunskih metoda zaptivanja upotrebom gumenih ‘O’ prstenova kako bi omogućili trajnu otpornost na curenja pri čestoj upotrebi. Takav dizajn zadržava tradicionalne grafitne prstenove za Fire-safe varijantu.

PONUDA

 • Ručni ventili
 • 2/3/5 ventilske grupe za opciju pritisak/protok
 • Izlazne konekcije su dostupne kao integralni A-LOK®, CPI™ ili Phastite® konekcija kako bi se smanjio broj mogućih mesta curenja i obezbedila laka, bezbedna i pouzdana instalacija.
 • Dostupna je i varijanta sa ekstremno niskom emisijom
 • Ponuda je do 10,000 psi (689,48 bar)

GLAVNE ODLIKE

 • Kompaktni dizajn čuva prostor i smanjuje težinu
 • Manji utrošak materijala smanjuje troškove
 • Jedinstvena kombinacija dopunskih metoda zaptivanja pruža dodatnu sigurnost
 • U saglasnosti je sa najvišom klasifikacijom ISO 15848, ako je zahtevana.

PRIRUBNIČKI PROIZVODI
Zamenjuju konvencionalne instalacije sa više ventila jednim proizvodom i time smanjuju tačke curenja i pucanja. Kombinujući više tipova ventila u jedan manifold ne samo da smanjuje napone od opterećenja i vibracija, nego i znatno smanjuje potencijalna mesta curenja ako se poredi sa konvencionalnim viševentilskim instalacijama.  Sa ovim proizvodima smanjuje se broj potencijalnih mesta curenja. Modularni ventili su iskovani iz komada što poboljšava osnovnu strukturu materijala a time i čvrstoću.

PONUDA

 • Pro-Bloc je napravljen od jednog otkivka i u njemu se mogu instalirati do 3 loptasta ventilaili kombinacija loptastih i igličastih ventila.
 • Monoflange se odlikuje dodatnim prednostima kao što su smanjenje težine (cene) i kompaktniji dizajn.
 • Hi-Pro manifoldi nude jednstruku ili dvostruku izolaciju i ispust za pritiske do 10.000 PSI (689,48 bar)
 • Ekstremno niska emisija je dostupna je za ceo asortiman proizvoda
 • Dostupan je širok asortiman materijala

GLAVNE ODLIKE

 • Poboljšava bezbednost i smanjuje potencijalna mesta curenja
 • Zauzima manje mesta od instalacija koje se trenutno koriste
 • Znatno smanjuje težinu i time štedi troškove za ojačanje konstrukcija
 • Niži troškovi pri nabavci materijala i angažovanju ljudi za ugradnju

FITINZI I CEVI
Parker konektori i cevi nude visok stepen kvaliteta, što ih čini pouzdanim i sigurnim izborom. Bezbednost i pouzdanost su najvažniji za posao, i stoga vam nudimo mogućnost da na jednom mestu poručite visoko kvalitetne instrumentacione cevi i konektore.

Dostupne su čak četiri inovativna fitinga bez navoja (A-LOK®, CPI™, MPI™ & Phastite®) kako bi omogućili da spajanje cevi malog prečnika bude brže, pametnije, čistije i bezbednije. Takođe dodat je Parker AUTOCLAV ovoj obimnoj liniji proizvoda, koja nudi fitinge i cevi do 150,000 PSI (10342,14 bar).

PONUDA

 • 4 fitinga bez navoja za  brže, pametnije, čistije i bezbednije spojeve
 • Broj šarže koji se može pratiti unazad do prvobitnih testiranja u čeličani
 • Ponuda najčešće korišćenih legura: 304/304L, 316/L, 6Mo, 321, SAF 2507, 625, 825 i Hastelloy C276
 • Suparcase® – Parkerov jedinstven postupak otvrđavanja koji čini aktivnu ferulu tvrdom kako bi mogla da se zarije u materijal cevi i zadihtuje bez mogućnosti stvaranja korozije.
 • Parker Autoclave fitinzi sa konusom i navojem od 15.000 (1034,21 bar) do 150.000 PSI (10342,14 bar).

GLAVNE ODLIKE

 • Anti korozivna svojstva
 • SBEx (Small Bore Tubing Expert) trening za instalatere
 • Nezavisno testiranje i verifikacija
 • Materijal poreklom iz Zapadne Evrope
 • Globalna logistika i podrška

Phastite®
Ako želite da smanjite zastoj koristite Phastite® konektore (bez ferule) koji pružaju stalni spoj, visokog kvaliteta za cevi do 1”(25mm). Konektori se mogu sastaviti u sekundi zahvaljujući jednostavnom ručnom ili stonom alatu pomoću koga se pravi nepropusni spoj ‘iz prvog pokušaja’. NIje potrebno zavarivanje čime se značajno smanjuje zastoj i potreba za dozvolom za zavarivanje.

DOPUNSKI PROIZVODI
Kako bi smo podržali glavne proizvode, uveli smo dopunske proizvode koji nastavljaju tradiciju inovacija i strogih standarda. Proizvode odlikuje dobar izbor materijala za fluide koji su korozivni, kontaminirani, velike viskoznosti, velike temperature i pritiska, itd.

Možemo vam ponuditi:

 • Manometre, termometre i prateću opremu
 • Zaštite instrumenata
 • Temperaturne senzore
 • Čaure
 • Kondenzacione posude
 • Cevi i držači cevi

Više informacija: UNICOM doo, Cerska 69, Vračar, 11000 Beograd, Srbija, tel./fax: (+381 11) 283 5635, http://www.unicom.rs