Šta je KNX? Za šta može da se koristi? Kada ima smisla koristiti fieldbus? Ova i mnoga druga pitanja su odgovorena na 90 strana u Theben KNX brošuri, koja je sadržajna, precizna i dobro ilustrovana. Različiti praktični aplikacioni primeri demonstriraju prednosti KNX kontrole u zgradama i pokazuje kako ona funkcioniše i zašto se tako izvodi.

KNX-Brochuere_Theben_en

Ova brošura predstavlja ceo opseg Theben aplikacija. Započinje sa rešenjima za bezbedonosno osvetljenje na javnim parkinzima i hotelskim hodnicima korišćenjem uzmerenog svetla. Tu su i primeri kontrole erkondišna u učionicama i prednosti koje donose CO2 senzori u toj aplikaciji. Sledeći primer demonstrira benefite automatskog praćenja pozicije sunca za vlasnike kuća. Sledeća dva poglavlja ilustruju potencijal u uštedi energije uz pametnu KNX kontrolu, kako se ona može vizualizovati i primeniti u praksi.

Dat je veliki broj aplikativnih KNX opcija u zavisnosti od tehnologije koju zahteva vlasnik objekta i to zasebno za električare, za KNX planere i sistem integratore. Benefiti upotrebe Theben KNX rešenja su  jasno struktuirani kako bi izvođačima radova oni bili pri ruci prilikom ugovaranja poslova sa krajnjim korisnicima.

Prvi put, video pokazuje funkcionisanje Theben MIX2 aktuatora: Šta je tačno „removable bus coupler“? Koje su mu prednosti? Kako mogu kombinovati osnovne module i module za proširenja, i kako mogu smanjiti broj uređaja i umanjiti cenu sistema njihovom upotrebom? Kada i gde mogu koristiti MIX2?

Theben KNX brošuru preuzmite na sajtu: www.theben.de


Više informacija: Sobel d.o.o., Ustanička 125-I, Šumice, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: 011/3087-507, 3087-064, http://www.sobel.rs