Ove godine će se u Beogradu 12 i 13. novembra održati zvanični Simulink dvodnevni kurs za inžinjere kojima su teme modeliranja sistema i algoritama i validacije dizajna u Simulinku do sada bile nepoznate. Ova obuka će demonstrirati načine primene osnovnih tehnika modeliranja i alata za razvoj Simulink blok dijagrama. Semnar će se održati na engleskom jeziku.

seminar matlab
Teme koje će biti pokrivene na seminaru su:
•    Kreiranje i modifikovanje Simulink modela i simuliranje dinamika sistema
•    Modeliranje kontinualnih, diskretnih i hibridnih sistema
•    Modifikovanje podešavanja solvera za postizanje željene tačnosti i brzine simulacije
•    Građenje hijararhije u Simulink modelu
•    Kreiranje višestruko iskoristivih komponenti modela korišćenjem podsistema, biblioteka i referenci modela

SL_seminar_image

Prijave se mogu obaviti do 23. oktobra 2015 na sledećem linku:
http://gamaxlabsol.com/simulink-training-belgrade-2015-nov/?lang_=EN

 


Više informacija: Gamax Laboratory Solutions Ltd., Bartók Béla út 15/d, H-1114, Budapest, Hungary, Tel:   +36 1 372 0692  , http://gamaxlabsol.com